Sign In

Влада Републике Српске донијела Уредбу о додјели намјенских средстава привредним субјектима из области туризма који у претходном периоду нису остварили право на помоћ у циљу санирања штетних посљедица пандемије вируса корона

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Уредбу о измјени и допуни Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма, којом се прописује правило додјеле грант средстава из буџета Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Уредбом је предвиђено да се намјенска средства додјељују привредним субјектима из области туризма који у претходном периоду из различитих разлога нису остварили право на помоћ у циљу санирања штетних посљедица пандемије вируса корона. Ријеч је о пружаоцима услуга у бањском туризму са сједиштем у Републици Српској и пружаоцима услуга смјештаја, исхране и пића на селу који су евидентирани у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, те туристичким агенцијама које су, као носиоци организованог туристичког промета у Републици Српској, претрпјеле највећу штету усљед пандемије вируса корона.

Планирано је да се намјенска средства за пружаоце услуга у бањском туризму и у туристичким агенцијама одобре за сваког радника који је на дан 31. октобар 2021. године регистрован у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса на пуно радно вријеме, аналогно начину на који је додијељена помоћ угоститељима из буџета Компензационог фонда Републике Српске. Намјенска средства одобравају се пружаоцима услуга смјештаја, исхране и пића на селу који су на дан ступања на снагу ове уредбе регистровани код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ). Право на додјелу намјенских средстава не могу остварити пружаоци услуга у бањском туризму који су организовани као јавна установа.

За додјелу намјенских средстава у буџету Министарства трговине и туризма Републике Српске обезбијеђена су средства у укупном износу од 650.000 КМ, и то: 550.000 КМ за пружаоце услуге у бањском туризму и за туристичке агенције и 100.000 КМ за пружаоце услуга смјештаја, исхране и пића на селу. Пружаоци услуга у бањском туризму и туристичкe агенције ће средства добити равномјерно за сваког радника пријављеног на пуно радно вријеме, а коначан износ средстава по раднику утврдиће се на начин да се укупна вриједност обезбијеђених средстава из Уредбе сразмјерно подијели са бројем радника који испуњавају услове из ове уредбе. Код пружаоца услуга смјештаја, исхране и пића на селу намјенска средства ће се, такође, распоредити равномјерно, а коначан износ средстава по пружаоцу услуге утврдиће се на начин да се укупна вриједност обезбијеђених средстава из Уредбе сразмјерно подијели са бројем поднесених захтјева.

У циљу покретања поступка за остваривање права на додјелу средстава, привредни субјекти обухваћени Уредбом дужни су да Министарству трговине и туризма Републике Српске поднесу Захтјев за додјелу средстава у року од седам дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Обрасци захтјева биће доступни на интернет страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, а Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".

Напомена: Подносиоци захтјева дужни су уз захтјев доставити и доказ о отвореном жиро рачуну (за туристичке агенције и пружаоце услуга у бањском туризму), односно доказ о отвореном текућем рачуну за сеоска домаћинства.

Обрасци захтјева доступни су у прилогу странице и на насловној страници у секцији "Захтјеви по Уредби о измјени и допуни Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма".

Попуњене обраце и пратећу документацију потребно је доставити електронским путем на мејл адресу m.popovic@mtt.vladars.net. 

 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.