Sign In

Ресор за планирање, анализу, финансирање и имплементацију пројеката

Објављено:

​​​​Ресор у дјелокругу рада, у сарадњи са другим ресорима Министарства, учествује у планирању и припремању здравствених политика, стратегија, стратешких и оперативних планова, програма и пројеката, законских и подзаконских аката. Остварује комуникацију и сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама, у циљу реализације планираних активности. Припрема у сарадњи са другим ресорима детаљну пројектну документацију у сврху импелемнтације пројеката, укључујући и планове набавки и финансијске аранжмане, стратегије имплементације и имплементационе планове за одобрене програме и пројекте, припрема крајње кориснике (здравствене установе) за имплементацију програма и пројеката, надгледа и оцјењује резултате имплементираних програма и пројеката на основу дефинисаних индикатора праћења. Ресор у дјелокругу рада обавља послове у вези финансирања здравствене заштите за Републику Српску. Припрема, израђује и предлаже мјере економске политике ради развоја и унапређења здравственог система. 


Контакти у Ресору

Миленко Дулић, помоћник министра 
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-442
e-mail: m.dulic@mzsz.vladars.net

Oдјељењe за анализу и финансирање здравствене заштите

Сања Малић, начелница Oдјељења за анализу и финансирање здравствене заштите
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-446
e-mail: s.malic@mzsz.vladars.net​

Невенка Латиновић, виши сарадник за економско аналитичке послове
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-473

Маријана Пушкар, виши сарадник за анализу финансирања здравствене заштите
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-471
e-mail: m.puskar@mzsz.vladars.net

Одсјек за планирање и имплементацију пројеката

Сања Тонковић, руководилац Одсјека за планирање и имплементацију пројеката
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-460
e-mail: s.tonkovic@mzsz.vladars.net
 
Тања Рокић, виши сарадник за финансијски менаџмент  
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-439
e-mail: t.rokic@mzsz.vladars.net

Милица Томецић, виши сарадник за набавке
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-440

Саша Јаковљевић, виши сарадник за набавке
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-524
 
Зоран Падежанин, виши сарадник за грађевинске радове
Адреса: Трг Републике Српске 1, 
78 000 Бањалука 
телефон: 051/339-430
e-mail: z.padezanin@mzsz.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.