Sign In

Ресор за социјалну, породичну и дјечију заштиту

​​У Ресору за социјалну заштиту се обављају нормативни и управно-правни послови у првом и другом степену управног поступка из области социјалне, породично-правне и дјечије заштите, послови стручног надзора над радом установа социјалне заштите, пружање стручне помоћи првостепеним органима у рјешавању о правима из свог дјелокруга, послови  везани за представке и притужбе грађана које се односе на рад установа социјалне заштите, послови пружања подршке лицима са инвалидитетом и другим друштвено маргинализованим групама становништва, праћења и анализирања потреба старих лица, збрињавања старих лица без породичног старања.


У ресору се обављају и послови пружања стручне помоћи у изради политика, стратегија, програма и пројеката који се односе на унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите,  послове планирања и праћења социо-демографских истраживачких пројеката од значаја за праћење и анализу социјалних потреба породица са дјецом,  дјеце на породичном смјештају и дјеце смјештене у установама, дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју, праћење процеса радног оспособљавања дјеце и омладине која се оспособљавају под посебним условима, праћење и проучавање алтернативног облике збрињавања  лица у стању социјалне потребе.


Кроз дјелокруг рада овог ресора остварује се и сарадња са стручним и научним институцијама, друштвеним и међународним организацијама које су својим дјелатностима упућене на социјалну, породичну и дјечију заштиту, провођење међународних конвенција и препорука, оцјењивање и евалуација реализованих пројеката и покретање нових пројеката и друго.


Унутрашње организационе јединице ресора за социјалну, породичну и дјечију заштиту чине:
а) Одјељење за социјалну заштиту
б) Одјељење за породичну и дјечију заштиту 

 

Контакти у ресору

Владимир Макарић, помоћник министра
Телефон: 051/339 – 456
Факс: 051/339-658
E-mail: v.makaric@mzsz.vladars.net

Бранка Сладојевић, начелник Одјељења за породичну и дјечију заштиту ​  
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339 – 468
Факс: 051/339-658
E-mail: b.sladojevic@mzsz.vladars.net

Сања Зарић, сарадник за аналитичке послове
Телефон: 051/339 – 463
Факс: 051/339-658
E-mail: s.zaric@mzsz.vladars.net

Љиљана Васић,  виши стручни сарадник за управноправне послове
Телефон: 051/339 – 448
Факс: 051/339-658
E-mail: lj.vasic@mzsz.vladars.net

Татјана Новаковић - Манојловић,  виши стручни сарадник за породичноправну заштиту и старатељство
Телефон: 051/339 – 461
Факс: 051/339-658
E-mail: t.novakovic-manojlovic@mzsz.vladars.net

Стаменка Козомара, виши стручни сарадник за управноправне послове
Телефон: 051/339 – 462
Факс: 051/339-658
E-mail: s.kozomara@mzsz.vladars.net

Татјана Гајић, виши стручни сарадник за подршку особама са инвалидитетом
Телефон: 051/339 – 458
Факс: 051/339-658
E-mail: t.gajic@mzsz.vladars.net

Сања Скендерија, виши стручни сарадник за породичну и дјечију заштиту
Телефон: 051/339 – 452
Факс: 051/339-658
E-mail: s.skenderija@mzsz.vladars.net

Горана Зечевић, виши стручни сарадник за социјалну заштиту
Телефон: 051/339-733
Факс: 051/339-658

E-mail: g.zecevic@mzsz.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.