Sign In

Ресор за здравствену заштиту

​​​​У Ресору за здравствену заштиту спроводе се активности на припреми и провођењу здравствених политика, стратегија, програма и пројеката, који имају за циљ успјешно остваривање и провођење здравствене заштите у циљу унапређења здравља становништва. Обављају се нормативни послови и управни поступци у првом и другом степену у области здравствене заштите и организује стручни надзор над радом здравствених установа. У дјелокруг рада овог ресора спадају и послови припреме и вођења поступка за одобравање специјализација и додатних едукација, планирања и организације стручних испита за профиле здравствених радника и здравствених сарадника, вођења поступка за додјелу звања примаријус, спроводе се активности на унапређењу система квалитета здравствене заштите, прате здравствене технологије и технологије управљања медицинским отпадом.


Ресор сарађује са институцијама и агенцијама у здравственом систему, локалном заједницом, коморама и струковним удружењима здравствених радника, међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из области свог дјеловања и друго.

Унутрашње организационе јединице Ресора за здравствену заштиту  чине:

a) Одјељење за здравствену заштиту 
б) Одсјек за трансплатнацију и биомедицину 

Контакти у ресору 

 

Милан Латиновић, в.д. помоћника министра 
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339-447
Факс: 051/339-658
E-mail: m.latinovic@mzsz.vladars.netОдјељење за здравствену заштиту​

 

Марина Миловановић, виши стручни сарадник за здравствену заштиту

Телефон: 051/339-162

Факс: 051/339-658

E-mail: marina.milovanovic@mzsz.vladars.net


Мирјана Јанковић, виши стручни сарадник за сестринство 

Телефон: 051/339-443

Факс: 051/339-658

E-mail:mirjana.jankovic@mzsz.vladars.net 


Моника Јотановић, виши стручни сарадник за сестринство 
Телефон: 051/339-484
Факс: 051/339-658
E-mail:​ m.jotanovic@mzsz.vladars.net ​

Драгица Вукосављевић, виши сарадник за здравствене технологије

Телефон: 051/339-265

Факс: 051/339-658

E-mail: d.vukosavljevic@mzsz.vladars.net

 

Татјана Ћоровић, виши стручни сарадник за управноправне и нормативноправне послове

Телефон: 051/339-478

Факс: 051/339-658

E-mail: t.corovic@mzsz.vladars.net​​

Одсјек за трансплантацију и биомедицину

Андреја Суботић-Поповић, руководилац Одсјека за трансплантацију и биомедицину 

Телефон: 051/339-467

Факс: 051/339-658

E-mail: а.popovic@mzsz.vladars.net


Сања Пајуновић, стручни савјетник за грађевинарство и енергетски менаџмент

Телефон: 051/339-441

Факс: 051/339-658

Еmail:s.pajunovic@mzsz.vladars.net
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.