Sign In

ЕУ фондови

Објављено:

Одјељење за фондове и развојну помоћ ЕУ у оквиру Министарства за економске односе и регионалну сарадњу обавља послове:

 • оперативне координације активности министарстава у Влади Републике Српске у циљу обезбјеђења адекватног учешћа Републике Српске у коришћењу средстава које ЕУ ставља на располагање БиХ;
 • сарадње са Дирекцијом за европске интеграције у циљу правовременог и равноправног учешћа у претприступним и приступним фондовима ЕУ;
 • информисања министарстава у Влади Републике Српске, приватног и непрофитног сектора о расположивим програмима помоћи ЕУ;
 • координације активности републичких органа управе око идентификације планирања и програмирања потреба за средствима ЕУ;
 • координације активности око промоције програма/пројеката из Републике Српске, који би се могли финансирати из средстава ЕУ;
 • координације и организовања обука за представнике потенцијалних корисника у циљу квалитетнијег припремања програма/пројеката;
 • презентације нових облика и инструмената помоћи ЕУ који ће бити доступни БиХ/Републици Српској;
 • координације програма подршке изградње капацитета унутар Владе Републике Српске за ЕУ развојну помоћ;
 • успостављања базе података као помоћи ЕУ БиХ/Републици Српској;
 • системског праћења помоћи ЕУ и упознавања Владе Републике Српске о прикупљеним оперативним програмима помоћи;
 • предлагања мјера за побољшање реализације помоћи ЕУ у Републици Српској;
 • анализе и планирања мјера и активности на већој апсорпцији претприступне помоћи БиХ/Републици Српској, те друге послове из дјелокруга Министарства.

Фондови Европске уније намијењени су подршци земљама у процесу придруживања и приступања ЕУ те испуњавању циљева дефинисаних у стратешким документима ЕУ. У циљу испуњавања обавеза земље која је у процесу придруживања и приступања ЕУ, помоћ је усмјерена на усклађивање законодавства земље са правном тековином ЕУ, те испуњавање обавеза дефинисаних стратешким документима релевантним за земље кориснице претприступних фондова. Фондови ЕУ предвиђени су за све секторске области а реализују се посредством пројеката техничке асистенције, набавке и услуга, а у циљу изградње људских потенцијала и опремања институција те подршке инфраструктурним улагањима у земљи.

​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.