Sign In

Усклађивање законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније

Објављено:

УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРАВНИМ АКТИМА САВЈЕТА ЕВРОПЕ

 

Усклађивање законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе, у оквиру Министарства за економске односе и регионалну сарадњу,  координира Одјељење за усклађивање законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније. Одјељење обавља сљедеће послове:

 • координира активности усклађивања законодавства Републике Српске са прописима Европске уније и сa обавезама преузетим међународним уговорима склопљеним у оквиру Савјета Европе;
 • врши анализу процеса усклађивања законодавства Републике Српске са прописима Европске уније и предлаже мјере ради усклађивања законодавства;
 • прати интеграцијске законодавне процесе држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији;
 • у сарадњи са републичким органима управе, утврђује приоритете и најповољније начине за усклађивање нормативних аката Републике Српске са стандардима Европске уније;
 • пружа стручну помоћ радним тијелима Владе Републике Српске, министарствима и другим републичким органима управе и органима локалне самоуправе и координира њихов рад у процесу усклађивања законодавства;
 • учествује у процесу израде нормативних аката у циљу њиховог усклађивања са прописима Европске уније;
 • координира рад радних група формираних ради обезбјеђења хармонизације домаће легислативе са прописима Европске уније;
 • учествује у процесу преговарања са Европском унијом, те даје административну и стручну подршку тијелима укљученим у процес преговарања са Европском унијом;
 • врши правну анализу Изјаве о усклађености и Упоредног приказа усклађености нормативних аката достављених од стране министарстава и других републичких органа управе;
 • у поступку законодавне процедуре, даје оцјену степена усклађености прописа Републике Српске са прописима Европске уније и, у складу са тим, овјерава Изјаву о усклађености и Упоредни приказ усклађености, те израђује Мишљење о степену усклађености;
 • води централну евиденцију свих изјава о усклађености, упоредних приказа усклађености и издатих мишљења о степену усклађености са прописима Европске уније;
 • развија сарадњу са Народном скупштином Републике Српске у законодавном поступку по питању усклађености нацрта и приједлога закона са релевантним прописима Европске уније;
 • израђује стратешке, оперативне и планске документе Републике Српске у области усклађивања њених прописа са прописима Европске уније, те учествује у изради предметних докумената у овој области на нивоу БиХ;
 • остварује сарадњу са Дирекцијом за европске интеграције БиХ, као и другим релевантним тијелима у овој области;
 • организује, координира и спроводи програме обуке за запослене у институцијама Републике Српске у области усклађивања њених прописа са прописима Европске уније;
 • координира програме помоћи Европске уније и остале међународне помоћи у сврху већег степена усклађености законодавства Републике Српске са прописима Европске уније и води евиденцију учесника предметних обука;
 • спроводи друге активности у функцији усвајања стандарда и прописа Европске уније;
 • координира израду Акционог плана усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе на годишњем нивоу;
 • обавља друге послове из дјелокруга Министарства.

​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.