Sign In

Републичке управе

     Вршилац дужности директора

     Александар Дошић

Републичка управа за игре на срећу врши управне и друге стручне послове који се односе на: издавање и одузимање одобрења за прирђивање игара на срећу, спроводи поступак додјеле концесија за приређивање игара на срећу путем казина у складу са законом, утврђује испуњеност просторних, техничких и информационих услова потребних за приређивање игара на срећу, спроводи поступак додјеле овлашћења за обављање техничког прегледа апрата за игре на срећу, издавање посебних ознака које су приређивачи дужни истаћи на мјестима на којима се приређују игре на срећу, одобрава промет томболских картица за приређивање томболе затвореног типа, преглед просторија у којима се приређују игре на срећу, увид у радње које су непосредно или посредно повезане са приређивањем игара на срећу, пословне књиге, извјештаје, евиденције, информационе системе и друга документа или податке на основу којих се може утврдити пословање приређивања, обавља инспекцијски надзор прирђивања, усклађује и спроводи утврђену политику и осигурава извршавање закона и других прописа у области игара на срећу, припрема нацрте подзаконских аката, доноси рјешења у поступку обављања инспекцијског надзора, води евиденције о пословима из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Адреса:     Владике Платона 3

                 78 000 Бањалука

Телефон:  +387 51 340 770

Факс:         +387 51 340 774        

Е-mail:        mf.ruis@ruis-rs.net

 

• Пореска управа Републике Српске

      Директор​

      Горан Маричић

Пореска управа Републике Српске обавља управне и друге стручне послове који се односе на: утврђивање обавеза обвезника на основу њихових књига и евиденција као и других доказа, укључујући све чињенице на основу евиденција, захтијевање од обвезника и других лица да предоче документе и друге информације неопходне за спровођење и извршавање пореских закона, истраживање чињеница и прикупљање доказа о могућим прекршајима и кривичним дјелима из области пореза, издавање прекршајног налога, подношење захтјева за вођење прекршајног поступка, подношење извјештаја надлежном тужилаштву, објављивање података о утврђеном, а ненаплаћеном порезу и имена обвезника путем медија, предлагање судовима предузимање радњи за спровођење и извршење пореских закона, вођење евиденције о обвезницима, обавјештавање обвезника на њихов захтјев о постојећим порезима, поступцима и условима плаћања пореза, обавјештавање обвезника о њиховим правима и обавезама поводом инспекцијског надзора, едуковања у вези са пореским законима, просљеђивање информација, укључујући пореске тајне које су откривене током прикупљања података или се за њих сазнало током прикупљања других информација органима надлежним за спровођење закона када постоји сумња да је почињен прекршај или кривично дјело, инспекцијски надзор, принудну наплату и друге послове у складу са законом.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Адреса:       Трг Републике Српске 8

                   78 000 Бањалука

Телефон:   +387 51  332 300        

Факс:         +387 51 332 336        

Е-mail:   kontakt@poreskaupravars.org

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.