Sign In

Плаћање, наплаћивање и пренос у пословима са иностранством пребијањем, уступањем потраживања (цесијом), преузимањем дуга и другим облицима

Објављено:

Народна скуштина Републике Српске усвојила је на 33. сједници, одржаној 27. фебруара 2014. године, Закон о измјенама и допунама Закона о девизном пословању, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 20/14 и ступио на снагу 27. марта 2014. године.
Измјеном члана 7. Закона престао је правни основ за примјену Одлуке о пребијању дуговања и потраживања, цесији и преузимању дуга у пословима са иностранством (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/04, 18/04, 112/06 и 16/07).
На 56. сједници одржаној 9. априла 2014. године Влада Републике Српске донијела је Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о пребијању дуговања и потраживања, цесији и преузимању дуга у пословима са иностранством, која је објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 33/14 и ступила на снагу 8. маја 2014. године.

Сходно наведеним измјенама, плаћање, наплаћивање и пренос по текућим пословима између резидената и нерезидената пребијањем дуговања и потраживања, уступањем потраживања, преузимањем дуга или другим облицима плаћања врши се:

- слободно, у складу са Законом о девизном пословању,

искључиво на основу уговора у писаној форми закљученог у складу са одредбама прописа којим се уређују облигациони односи, при чему уговор обавезно садржи идентификационе податке о уговорним странама, податке о основу по којем су настала потраживања и дуговања која су предмет уговора, укључујући и податке о дужнику, односно повјериоцу, као и податке о валути и износу потраживања и дуговања који су предмет уговора.

Резидент чији су рачуни блокирани по основу налога за принудну наплату не може закључивати уговоре, нити може измиривати новчане обавезе пребијањем дуговања и потраживања, уступањем потраживања, преузимањем дуга или другим облицима плаћања, осим ако другим законом није другачије утврђено.

Код плаћања, наплаћивања и преноса по капиталним пословима између резидената и нерезидената пребијањем, уступањем потраживања, преузимањем дуга или другим облицима плаћања, остављена је могућност да Влада пропише ближе услове и начин њиховог вршења.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.