Sign In

Прекогранични пренос готовине

Објављено:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Уредбом о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05 , 15/07 и 46/17) прописано је да је физичко лице дужно приликом преласка границе на граничним прелазима царинском органу пријавити свако уношење, односно изношење, ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова, хартија од вриједности и свих других физички преносивих инструмената плаћања у складу са прописом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности (све наведено: готовина), за властите потребе или за друго лице на Обрасцу за пријаву готовине, у вриједности која прелази износ од 10.000 евра.

Резидент - физичко лице  може износити готовину и чекове у већем износу од 10.000 евра, само уз претходно одобрење Министарства финансија Републике Српске, за намјене:

  1. ​поклон и помоћ члановима уже породице са пребивалиштем / боравиштем у иностранству,
  2. насљеђе,
  3. једнократни пренос средстава исељеника у иностранство,
  4. подмирење дуга усељеника у матичној земљи,
  5. трошкови лијечења и школовања у иностранству,
  6. издржавање породице и
  7. други оправдани случајеви, што оцјењује Министарство.
Детаљне информације и потребна документација доступни су на страници:
 
Нерезидент - физичко лице може износити ефективни страни новац до износа противвриједности стране валуте 10.000 евра, као и ефективни страни новац који је пријавио при уласку у земљу и ефективни страни новац који је у земљи подигао с девизног рачуна, односно девизне штедне књижице, о чему добија исправу од банке.​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.