Sign In

Покренута иницијатива за увођење новог система фискализације у Републици Српској

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је, на 90. сједници, у Бањалуци, Информацију о потреби увођења новог система фискализације у Републици Српској. У Републици Српској је неопходно унапређење постојећег система фискализације, који подразумијева прелазак на нови систем фискализације, прије свега због технолошки потпуно застарјелог постојећег система, а у сврху стварања бољих услова пословања и сузбијања сиве економије. 

Влада је дала сагласност да се приступи анализи и изради неопходних прописа који ће представљати правни основ за успостављање новог система фискалних каса базираног на моделу електронске „on line" фискализације.

Иницијални трошак увођења новог система ће бити финансиран на терет буџета Републике Српске.

До сада су у овој области израђене двије анализе које су указале на потребу мијењања постојећег система фискализације, те указале на негативне стране постојећег система. Са основним циљем сузбијања „сиве економије", у Републици Српској је прво у оквиру пројекта „Подршка реформи пореског система у БиХ", од стране „UK Aid", а по упутствима Министарства финансија 2018. године израђена „Cost-benefit" анализа имплементације ON-LINE фискализације, а у октобру мјесецу 2019. године је Радна група за фискализацију која је формирана од стране министра финансија је израдила Анализу стања електронске фискализације.

Постојећи систем фискализације у Републици Српској уведен је у августу 2007. године доношењем Закона о фискалним касама, али је у пракси заживио годину дана касније када је извршена прва фискализација и када је Пореска управа Републике Српске успоставила технички систем за преузимање података са фискалних система као и софтверску и процедуралну подршку за комплетан пословни процес од фискализације до контроле обвезника фискализације.

Модел фискализације који је примијенила Република Србија у том моменту представљао је квалитативни искорак у односу на моделе примјењиване до тада у другим земљама, при чему су централизованим и аутоматизованим прикупљањем података о дневним прометима са фискалних система створени значајни потенцијали за управљање ризиком пореске контроле.

Временом је дошло до некомпатибилности са модерним рачунарским и софтверским системима, а уочени су и недостаци током контроле. У пракси је уочено да су неки порески обвезници пронашли начин да заобиђу строге захтјеве за функционалним и техничким карактеристикама фискалних система и прометују робу и услуге издајући фиктивне фискалне рачуне, који изгледом чак не одступају од прописане форме. Ради се рачунима који не улазе у дневне извјештаје о промету који се достављају Пореској управи на дневном нивоу. Наведена појава је узела маха и постојећи капацитети Пореске управе Републике Српске нису имали механизам за отклањање тог системског недостатка због чега је исказана потреба за коријенитим промјенама. Осим кориштења паралелних ПОС уређаја са којих се издају лажни фискални рачуни, присутна је и појава кориштења дефискализованих сертификованих фискалних уређаја са који се издају рачуни који потпуно одговарају прописаном изгледу фискалног рачуна, али се тако остварени промет не доставља на сервер Пореске управе путем дневних извјештаја јер је систем дефискализован.

Анализе су утврдиле и да би због комплексног застарјелог и скупог процеса, како за контролне органе тако и за саме пословне субјекте због концепта овлаштених произвођача намјенских техничких уређаја, требало увести нови једноставнији систем који би у технолошком смислу обухватао рачунаре и одговарајући софтвер.

Свако рјешење које ће утицати на либерализацију тржишта фискалних система, смањење повезаних оперативних трошкова и редуцирање процедура или њихову аутоматизацију, сигурно ће имати позитивне ефекте на пословно окружење у Републици Српској.

Радна група је извршила и анализу неколико модела фискализације у другим земљама (Србија, Хрватска, Белгија) и на основу те анализе предложила промјену модела фискализације.

 Предложени систем фискализације треба да обезбиједи да све трансакције безбједно и криптовано стигну у Пореску управу и тамо све буду смјештене на исти начин али и селективно читљиве и доступне пореским обвезницима или овлашћеним лицима.

Основа модела фискализације требало би да буде дигитални сертификат који издаје сертификационо тијело независно од произвођача фискалне опреме и пореских обвезника.

Провјера рачуна мора бити расположива купцима одмах након што приме рачун.

Један од основних циљева којима свака привреда тежи је смањење сиве зоне која  онемогућава тржишну конкуренцију и умањује приходе свих буџета, а што за посљедицу неминовно има умањење обима сервисирања јавних потреба једне државе. Регистровање промета путем фискалних уређаја је један од најбољих начина сузбијања те сиве зоне пословања која се у највећем дијелу одвија у пословању са готовином.

Увођење новог система фискализације указало се као неопходно због унапређења постојећег система на која су указали недостаци у пракси, технолошка застарјелост постојећег система. Нови систем довео би до сузбијања нивоа сиве економије и стварања бољих услова пословања од којих ће предности имати и пословна заједница због истих услова за све пословне субјекте, али и грађани Републике Српске који користе буџетска средства у виду инвестиција у здравство, школство, путеве и мостове, а биће обезбјеђено и више средстава за боље плате, пензије и социјална давања.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.