Sign In

Омбудсман у осигурању

Омбудсман у осигурању је успостављен при Агенцији за осигурање Републике Српске да омогући вансудско разрјешавање спорова и несугласица  повезаних са уговором о осигурању, који настају између друштва за осигурање, односно Заштитног фонда Републике Српске, са једне, и уговарача осигурања, осигураника, корисника осигурања и трећег оштећеног лица, као подобних подносилаца приговора, са друге стране.

Подобни подносилац приговора је  физичко лице: уговарач осигурања, осигураник, корисник осигурања из уговора о осигурању и треће оштећено лице из основа осигурања од грађанске одговорности за штету под условом:

  • да је, прије обраћања Омбудсману у осигурању, у интерном поступку у друштву за осигурање, користило право подношења приговора/жалбе на одлуку/понуду/одговор којим је ријешен захтјев за одштету или накнаду из осигурања,
  • да се не води судски поступак о истом предмету спора,
  • да није прошло више од једне године од пријема задње одлуке/одговора друштва за осигурање.

             Поступак се покреће искључиво подношењем приговора на прописаном обрасцу који можете преузети на интернет страници Агенције за осигурање Републике Српске, а доставља се поштом, факсом или предаје непосредно на протоколу Агенције. Образац мора бити уредно попуњен и потписан, и уз исти се прилаже документација како је наведено.

По пријему уредно достављеног обрасца, Омбудсман у осигурању утврђује ваљаност достављеног захтјева, те разматра приговор, узимајући у обзир све околности случаја.

Након разматрања приговора, а у зависности од околности случаја, Омбудсман у осигурању доноси одговарајуће одлуке, приједлоге, препоруке и друге акте.

 

Корисни линк:

Агенција за осигурање Републике Српске - Омбудсман у осигурању

 

Правни оквир:

  • Закон о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17, 58/19)
  • Закон о обавезним осигурањима у саобраћају ("Службени гласник Републике Српске", број 82/15 );
  • Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 47/17 );
  • Закон о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", бр.  6/12, 63/14,  18/17)

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.