Sign In

Заштита корисника финансијских услуга


Законом о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", бр.  6/12, 63/14 и 18/17) (у даљем тексту: Закон), утврђена су основна права потрошача при куповини робe и услуга, заштита безбједности живота и здравља потрошача, обавеза обављања трговачке дјелатности на поштен начин, продаја производа и пружање услуга, декларисање производа, одговорност и гаранција за производ или услугу, непоштена пословна пракса, услуге од општег економског интереса, уговори закључени изван пословних просторија, продаја на основу уговора на даљину, непоштене одредбе у потрошачким уговорима, електронски инструменти плаћања, туристички пакет-аранжмани, временско коришћење непокретности у туризму, носиоци заштите потрошача, заштита права потрошача, надзор и казнене одредбе, као и остала питања у вези са заштитом права потрошача.

Законом је утврђено да се у погледу заштите права потрошача у коришћењу финансијских услуга које обухватају банкарске и кредитне услуге, услуге осигурања и пензијског осигурања, услуга у вези са добољовним пензијским фондовима, инвестиција и услуга плаћања примјењују одредбе посебних прописа. У том смислу, посебним прописима којима се уруђују области банкарства и осигурања уређена су питања заштите корисника ових финансијских услуга.

Према поменутим законима, као субјекти одговорни за заштиту потрошача у Републици Српској препознати су и Омбудсман за банкарски систем и Омбудсман у осигурању. Омбудсмани учествују и у изради Програма за заштиту потрошача у Републици Српској, који садржи и преглед реализованих и планираних активности у области заштите права и интереса корисника финансијских услуга.

Поменути омбудсмани су организовани као самосталнe организационe јединицe у оквиру органа надзора тј. Агенције за банкарство Републике Српске и Агенције за осигурање Републике Српске, и њихов задатак је да промовишу заштиту права и интересе потрошача, односно физичких лица – корисника финансијских услуга.


 

 

 
              ​Едукативна брошура о одговорном задуживању
Најчешће кориштени финансијски производи
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.