Sign In

Омбудсман за банкарски систем


Усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске у току 2011. године осавремењена је и проширена регулаторно-надзорна функција Агенције за банкарство Републике Српске у области заштите корисника финасијских услуга и успостављен је институт Омбудсмана за банкарски систем Републике Српске, са циљем мирног рјешавања спорова између корисника и давалаца финансијских услуга.

Задатак Омбудсмана за банкарски систем је да омогући да се настале несугласице и спорови између институција банкарског система и корисника финансијских услуга, могу правично и брзо ријешити од независних лица, са минимумом формалности, усаглашавањем, посредовањем или на други миран начин.

Омбудсман за банкарски систем је независан у обављању својих задатака и одговара за њихово извршавање, а спровођењем својих функција не дјелује као заступник Агенције за банракство Републике Српске.

Механизми и инструменти заштите треба да обезбиједе три услова:

  • информисаност корисника - да су им на располагању свеобухватне, благовремене и разумљиве информације о финансијским услугама и потенцијалним ризицима које обезбјеђују доношење адекватне и утемељене одлуке,
  • правичан и коректан (фер) третман од банака - што подразумијева одговорно одобравање кредита и финансијско просвјећивање корисника, уважавајући проблем информационе асиметрије, и
  • право на ефикасне и јефтине механизме мирног рјешавања спорова, као алтернативе судским поступцима.

 

Омбудсман за банкарски систем је надлежан за:

1.    пружање информација о правима и обавезама корисника и давалаца финансијских услуга,

2.    праћење и предлагање активности за унапређивање односа између корисника финансијских услуга и финансијских организација банкарског система,

3.    истраживање активности на финансијском тржишту, по службеној дужности или на основу приговора, ради заштите права корисника финансијских услуга,

4.    разматрање приговора корисника финансијских услуга, давање одговора, препорука и мишљења, те предлагање мјера за рјешавање приговора,

5.    посредовање у мирном рјешавању спорних односа између корисника финансијских услуга и финансијских организација банкарског система,

6.    издавање смјерница или препорука о посебним стандардним условима или активностима за примјену добрих пословних обичаја у пословању финансијских организација банкарског система, те предлагање Управном одбору Агенције доношење аката из његове надлежности у области заштите права корисника финансијских услуга,

7.    сарадњу са надлежним правосудним, управним и другим органима и организацијама, као и са надзорним и контролним институцијама у земљи и иностранству, у оквиру своје надлежности,

8.    сарадњу са осталим органима и субјектима надлежним за заштиту права потрошача и

9.    предузимање других радњи из области заштите права корисника финансијских услуга.

 

 

Корисни линк:

 Агенција за банракство Републике Српске – Омбудсман за банкарски систем

 

Правни оквир:

  •  Закон о банкама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 4/1719/1854/19);
  • Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 59/13, 4/17);
  • Закон о микрокредитним организацијама ("Службени гласник Републике Српске", број 64/06116/11);
  • Закон о лизингу ("Службени гласник Републике Српске", број 70/07116/11);
  • Закон о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", бр.  6/12, 63/14,  18/17)


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.