Sign In

Јавни увид

Објављено:

Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину пројеката депоновања чврстих остатака сагоријевања из термоелектране Станари

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката депоновања чврстих остатака сагоријевања из термоелектране Станари, укупне површине 55 ha, на територији општине Станари. Носилац израде студије је Јавна научно-истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „ЕФТ" д.о.о. Станари,  Станари бб, општина Станари.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Станари у периоду од 23.6.2021. године до 28.7.2021. године.

Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 13.7.2021. у просторијама Општине Станари са почетком у 11 часова.

Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину пројеката депоновања чврстих остатака сагоријевања из термоелектране Станари, укупне површине 55 ha, на територији општине Станари, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.

Обавјештење о стављању на јавни увид Нацрта студије утицаја на животну средину  пројекта изградње аутопута Бања Лука-Приједор
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Бања Лука-Приједор, укупне дужине сса 40,7 km. Носилац израде студије је „Институт за грађевинарство ИГ“ д.о.о. Бања Лука.

На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „SDHS-CSI BH“ d.o.o. Banja Luka,  Ул. Јанка Веселиновића 9-11, Бања Лука.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Града Бања Лука и Града Приједор у периоду од 31.5.2021. године до 2.7.2021. године.
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 16.6.2021. у просторијама Града Приједора (великој сали Градске управе) са почетком у 10 часова и 17.6.2021. године у Граду Бања Лука ( у сали број 33) са почетком у 10 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње аутопута Бања Лука-Приједор, укупне дужине сса 40,7 km, могу се доставити на адресу Министарства (Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.

Обавјештење о стављању на јавни увид Нацрта Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена серпентинита на каменолому „Вукића Мајдан“ код Приједора
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена серпентинита на каменолому „Вукића Мајдан“ код Приједора, површине експлоатационог поља 9,25 ha. Носилац израде студије је „В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Приједорпутеви“ а.д Приједор, Ул. 27. Јуни бр.17, Приједор.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Града Приједор и Мјесној Заједници Горњи Јеловац у периоду од 19.3.2021. године до 20.4.2021. године.
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 5.4.2021. у просторијама Града Приједора са почетком у 11 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат, могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.


Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације бентонита на површинском копу „Соколац“ општина Шипово

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације бентонита на површинском копу „Соколац“ општина Шипово, површине експлоатационог поља 32 ha. Носилац израде студије је „В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Бентонит“ а.д. Шипово.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Шипово, од 3.03.2021. до 3.04.2021. године. 
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 19.03.2021. у Великој сали Општине Шипово са почетком у 11 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације бентонита на површинском копу „Соколац“ општина Шипово, површине експлоатационог поља 32 ha, носиоца пројекта „Бентонит“ а.д. Шипово, могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.


Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена кречњака на каменолому „Лучин до“ код Требиња

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена кречњака на каменолому „Лучин до“, површине експлоатационог поља 4,59 ха, код Требиња. Носилац израде студије је „Рударско-технолошки завод“ д.о.о. Занатска 9, Приједор.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Апис“, д.о.о. Требиње.
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Града Требиња, од 19.02.2021. до 27.03.2021. године. 
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 12.03.2021. у просторијама Града Требиња са почетком у 10 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена кречњака на каменолому „Лучин до“, површине експлоатационог поља 4,59 ха, код Требиња, носиоца пројекта „Апис“, д.о.о. Требиње могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.

Обавјештење о стављању на јавни увид Нацртa Студије утицаја на животну средину за фарму кока носиља капацитета 150 000  комада у насељу Брвник, општина Шамац
Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину за фарму кока носиља капацитета 150 000  комада у насељу Брвник, општина Шамац. Носилац израде студије је „Заштита, екологија и пројектовање“ д.о.о. Бијељина.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Нацрт Студије утицаја на животну средину, ставља се на јавни увид и објављује се на интернет страници Министарства. Носилац пројекта је „Agreks“, д.о.о. Доњи Жабар. 
Јавни увид у нацрт Студије утицаја на животну средину обезбијеђен је на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и у просторијама Општине Шамац, од 19.02.2021. до 24.03.2021. године. 
Јавна расправа о предметном Нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 09.03.2021. у просторијама Општине Шамац са почетком у 11 часова.
Примједбе и сугестије на Нацрт Студије утицаја на животну средину за фарму кока носиља капацитета 150 000 комада у насељу Брвник, општина Шамац, носиоца пројекта „Agreks“, д.о.о. Доњи Жабар могу се доставити на адресу Министарства ( Трг Републике Српске 1, Бања Лука) или електронским путем на адресу: m.nikolic@mgr.vladars.net у року од 15 дана након одржавања Јавне расправе.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.