Sign In

Започет поступак одређивања садржаја студије утицаја на животну средину збрињавања радиоактивног отпада на локацији Черкезовац на Трговској гори

  • Започет поступак одређивања садржаја студије утицаја на животну средину збрињавања радиоактивног отпада на локацији Черкезовац на Трговској гори
    03.03.2023.

    ​Обавјештавамо јавност и заинтересовану јавност да је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 2.марта 2023. године запримило на знање допис којим Министарство господарства и одрж...

Најаве

Издвајамо

eebaner.png

  https://beep.rs.ba/

Обавјештење о поступању са уређајима и отпадом који садрже полихлорована ​једињења
Образац 1: Cадржина, изглед и упутство за попуњавање обавјештења о прекограничном кретању отпада – Обавjештење (нотификација) о прекограничном кретању отпада

Образац 2: Садржина, изглед и упутство за попуњавање документа о прекограничном кретању отпада – Документ о прекограничном кретању отпада

Образац 3: Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада за који се не издаје дозвола

Детаљне информације о финансијском аранжману за одабране објекте - предшколске установе у оквиру Пројекта енергетске ефикасности

Обрасци за евиденцију отпада

Образац - Документ о кретању отпада

Образац - Документ о кретању опасног отпада

Пут до  дозволa у Републици Српској 

 

Извјештаји испоручиоца и оператера о амбалажи и амбалажном отпаду

Опште информације

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.