Sign In

Детаљне информације о финансијском аранжману за одабране објекте - предшколске установе у оквиру Пројекта енергетске ефикасности

Објављено:

Како је наведено у Јавном позиву за кандидовање објеката за спровођење мјера за унапређење енергетске ефикасности, објављеном дана 08. 09. 2015. године, у Независним новинама, од општине/града се очекује да обезбиједи финансирање најмање 10 посто од предвиђених трошкова инвестиције за одабрану предшколску установу. Из кредитних средстава Свјетске банке Пројекта енергетске ефикасности финансираће се око 90 посто трошкова инвестиције, као и трошкови припреме техничке документације (тј. детаљног енергетског прегледа и пројекта). Мјере за финансирање које су прихватљиве за Свјетску банку обухватају мјере на спољном омотачу зграде (изолација зидова, подрума и тавана, поправак/замјена вањских врата и прозора, оптимизација прозора), на системима гријања и хлађења (побољшање/замјена котлова, промјена врсте горива, системи контроле, изолације цијеви, итд.), на расвјети (компактне флуоросцентне сијалице, натријумске сијалице високог притиска (натријумска пара), свијетлеће диоде) и остале мјере уштеде енергије.

Набавке и реализација свих услуга, радова и роба имплементираће Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (Министарство) путем Јединице за припрему и имплементацију пројеката у складу са правилима и процедурама Свјетске банке.

Од општине/града се очекује да обезбиједи неопходнa буџетска средства (уколико кандидована предшколска установа буде одабрана) којим ће да финансира преосталих 10 посто од укупних трошкова инвестиције, као и трошкове у вези са неопходним сагласностима и дозволама за санацију одабране зграде, (грађевинска дозвола, технички пријем и сличне дозволе).

Постоје двије опције по којим се могу планирати аранжмани за финансирање и реализацију, а које ће бити предмет разговора између Министарства и општине/града.

Опција 1: Паралелно суфинансирање. У овом случају, Министарство и општина/град ће финансирати различите и функционално одвојене санационе мјере и спроводити одвојене поступке набавке за реализацију ових мјера. Примјери су сљедећи: Министарство финансира изолацију спољног омотача зграде и побољшање система гријања, док општина/град финансира енергетски ефикасна побољшања система расвјете; или Министарство финансира све енергетски ефикасне мјере (спољни омотач зграде, гријање, расвјету), а општина/град обезбиједи финансирање свих осталих мјере санације (нпр. замјена олука, поправак инсталација, тоалета, бојење фасаде, итд.).

Опција 2: Заједничко суфинансирање. У овом случају, трошкове инвестиције финансирају Министарство и општина/град заједно, а средства се исплаћују у договореном омјеру, тј. Министарство плаћа 90 посто износа фактуре, а општина/град преосталих 10 посто. Од општине/града ће се очекивати да изврши пренос свог дијела (10 посто процијењених трошкова инвестиције) на специјални рачун Министарства прије потписивања уговора. Министарство ће управљати набавком и реализацијом ових услуга, радова и роба у складу са правилима и процедурама Свјетске банке. 

У оба случаја, Министарство ће финансирати трошкове припреме техничке документације (тј. детаљних енергетских прегледа и пројекта). Од општине/града се очекује да омогући и финансира трошкове у вези са добијањем дозвола и лиценци, као што су грађевинске дозволе, технички пријем и остали трошкови.

Детаљне одредбе и услови ће бити дефинисани у Меморандуму о разумијевању између Министарства, општине/града и крајњег корисника.

Сви заинтересовани градови/општине Републике Српске који желе да поднесу своје изразе интересовања за кандидовање једне предшколске установе нека осигурају да доставе све тражене податке у апликационом обрасцу који се налази испод овог обавјештења. 

Молимо да сва питања пошаљете на званичну мејл адресу Пројекта као што је наведено у наставку. Израз интересовања мора бити достављен у писаној форми на адресу (лично, поштом или преко курира) радним даном од 09.00 до 15.00 часова, до 16. 10. 2015. год.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
BEEP Јединица за припрему и имплементацију пројекта
Канцеларија број 17, IV спрат
Тел. 00 387 51 339 528, Факс: 00 387 51 339 719
Email адреса: beep1@mgr.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.