Sign In

Ресор за научнотехнолошки развој

Ресор за нaучнотехнолошки развој, између осталог, обавља управне и стручне послове из надлежности Министарства: анализа и праћење стања науке у Републици Српској и свијету, креирање политике, стратегије и акционог плана у области науке, припрема закона и других прописа из дјелокруга послова Ресора, израда планова развоја и суфинансирања научноистраживачке дјелатности, извршавање закона и других прописа у вези са финансирањем научноистраживачке дјелатности из буџетских средстава Републике Српске, спровођење поступака јавног конкурса за суфинансирање научноистраживачких програма и пројеката, утврђивање критеријума за вредновање и избор по расписаним конкурсима, евидентирање остварења резултата научних истраживања, израда и обрада статистичких података и аналитичко-информативних материјала из области научноистраживачке дјелатности, подстицај, унапређење и праћење укључења научноистраживачких организација и истраживача из Републике Српске у међународне научноистраживачке програме, припремање програма и споразума о међународној научноистраживачкој сарадњи у складу са Уставом, надзор над законитости рада научноистраживачких организација итд.


Помоћник министра за научнотехнолошки развој:

Мр Миодраг Перановић

       Тел: 051/338-712

       Е-mail: m.peranovic@mnrvoid.vladars.net


У оквиру Ресора за научнотехнолошки развој образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Одјељење за научноистраживачку дјелатност и међународну сарадњу

     Бранка Савић, начелник Oдјељења 

       Тел: 051/338-717

       Е-mail: b.savic@mnrvoid.vladars.net

 

 2. Одјељење за научноистраживачке програме

      Санела Вуклишевић, начелник Oдјељења

       Тел: 051/338-718

       Е-mail: s.vuklisevic@mnrvoid.vladars.net

 

                  a) Oдсјек Фонд „Др Милан Јелић"

                   Јелена Станковић, руководилац Фонда

                   Тел: 051/338-915

                   Е-mail: j.stankovic@mnrvoid.vladars.net

 

 3. Одјељење за иновације и истраживање нових технологија

           Тел: 051/338-539

           Е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net

   

            а) Одсјек за Академску и истраживачку мрежу САРНЕТ

                    Жељко Брстило, руководилац Одсјека

                    Тел: 051/211-111

                    Е-mail: Z.Brstilo@mnrvoid.vladars.net

​​​​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.