Sign In

Донешена одлука о висини основице за 2023. годину

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 4. сједници, у Бањалуци, Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2023. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Основица за обрачун примања за 2023. годину утврђена је у износу од 793,02 КМ што представља повећање основице за 13,5% у односу на основицу по којој је корисницима права вршен обрачун примања предвиђених Законом у претходној години, а која је износила 698,70 КМ.

Обрачун примања по наведеној основици у 2023. години ће се вршити за 46.265 корисника, од чега за 29.520 корисника личне инвалиднине и 16.745 корисника породичне инвалиднине.

У Буџету за 2023. годину за ове намјене планирана су укупна средства у износу од 73.500.000,00 КМ.

 

Такође, усвојена је и Одлука о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2023. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата у износу од 594,69 КМ, што представља повећање основице за 13,5% у односу на основицу по којој је корисницима права вршен обрачун примања предвиђених Законом у претходној години, а која је износила 523,96 КМ.

Обрачун примања по наведеној основици у 2023. години ће се вршити за 2.279 корисника, од чега је 1.006 корисника личне цивилне инвалиднине и 1.273 корисника породичне цивилне инвалиднине.

Буџетом за 2023. годину планирана су средства за исплату цивилних личних и породичних инвалиднина у износу од  6.350.000,00 КМ.

 

Влада Републике Српске донијела је и Одлуку којом је утврдила висину основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2023. годину у износу од 2,20 КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава, а која је у претходној години износила 1,94 КМ.

Број корисника мјесечног борачког додатка са стањем на дан 31.12.2022. године је 86.615, а према процјени, број бораца који ће испунити услове за мјесечни борачки додатак у 2023. години је 3.000. 

Буџетом за 2023. годину, на буџетској позицији за ове намјене предвиђена су средства у износу од 81.850.000,00 КМ.

На данашњој сједници, Влада је донијела и Одлуку о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2022. годину у висини од 4,43 КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава.

Основица за обрачун годишњег борачког додатка за 2021. годину износила је 3,90 КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава.

Борци који имају право на годишњи борачки додатак за 2022. годину су борци прве и друге категорије млађи од 60 година, а исплатом ће бити обухваћено 35.000 бораца.

За исплату годишњег борачког додатка за процијењени број корисника  процјењује се да је потребан  износ од 6.435.450,00 КМ.             

Влада Републике Српске је утврдила Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.

Доношењем ове одлуке омогућава се исплата мјесечног новчаног примања у износу од 242,55 КМ борцима са навршених 65 година који не могу остварити право на пензију али имају 15 и више година пензијског стажа у који је урачунат и посебни стаж у двоструком трајању.

Исплата мјесечног новчаног примања ће се вршити борцима који у 2023. години испуне услове у погледу година живота и пензијског стажа, као и борцима који су у складу са одлукама Владе Републике Српске остварили ту врсту примања у периоду 2018-2022. година. Са 31.12.2022. године евидентирано је 890 корисника мјесечног новчаног примања.

За ове намјене одобрава се пласман средстава предвиђених Буџетом Републике Српске за 2023. годину у оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у износу од 2.650.000,00 КМ.

Владe Републике Српске донијела је Рјешење о одобравању уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама, који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2023. године.

Уплата доприноса извршиће се из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Задужује се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да за уплатиоце доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике ако нема уплатилаца доприноса, објави јавни позив за коришћење наведених средстава.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.