Sign In

Одржана тематска радионица на тему „Статус и улога дистрибутивне дјелатности у складу са захтјевима новог Закона о електричној енергији“

Објављено:

У организацији Министарства енергетике и рударства Републике Српске, данас је у Бањалуци одржана тематска радионица на тему „Статус и улога дистрибутивне дјелатности у складу са захтјевима новог Закона о електричној енергији“.

Циљ ове радионице је био да се јавности и одговорним лицима у дистрибутивним предузећима још једном представе сви захтјеви који су прописани новим Законом о електричној енергији, а који се односе на нову организацију и нови статус дистрибутивних предузећа као оператора дистрибутивног система.

Министар Ђокић је том приликом, између осталог, рекао сљедеће:

Већ дуже времена говори се о либерализацији тржишта електричне енергије. Иако смо свједоци свеопште либерализације тржишта свих роба, електрична енергија због своје специфичности да се производња и потрошња одвијају истовремено, постојања природних монопола, немогућности складиштења и слично, није имала третман као и свака друга роба у погледу либерализације.

Оно што нас је мотивисало да одржимо ову радионицу је чињеница које смо свјесни, а то је да су процеси који прате либерализацију тржишта врло захтјевни и да промјене које су се десиле и које ће се десити представљају крупне захвате, који траже пажљив и досљедан приступ.

Временски рок који смо имали за реализацију и преузимање одредби Трећег енергетског пакета је истекао већ прије шест година, тако да се не може говорити о томе да смо у погледу рокова били досљедни, али, са друге стране, ово кашњење говори о томе колико су сложене и тешке промјене које је требало предузети. Такође, временски заостатак нас доводи у ситуацију да морамо да дјелујемо брже, али сигурно немамо право на луксуз да правимо крупне грешке и да и даље каснимо.

У контексту данашње радионице, сматрам за потребно да кажем неколико ријечи о самом процесу израде и усвајања кључног документа, а то је нови Закон о електричној енергији. Министарство енергетике и рударства Републике Српске је, као обрађивач овога закона, имало врло тешку и незахвалну улогу да у једном акту помири супростављене интересе више страна, и то у једном традиционалном монополистичком систему, да уведе на нашим просторима нешто ново и непознато, и све то усклађено са европском регулативом.

Доношење овако сложене регулативе је крупан залогај и за много веће земље и друштва, те сам са те стране поносан што је овако крупан реформски закон угледао свјетлост дана и код нас. Међутим, доношење закона је основа која започиње сложене процесе либерализације, он није крај, он је основа за почетак

Један од кључних захтјева, а о ком ћемо данас разговарати, је процес стварања оператора дистрибутивног система. Управо тако, процес стварања, јер дистрибутивна дјелатност у електроенергетском сектору као мрежна монополска дјелатност, мора да постане независна и професионална дјелатност која своје услуге пружа свима на непристрасан и одговоран начин.

Први корак јесте правилно раздвајање дистрибуције и снабдијевања, а затим слиједи цијели низ активности на обезбјеђењу независности Оператора дистрибутивног система.

Примјер Србије, која је оператора дистрибутивног система потпуно издвојила из Електропривреде Србије, те сличан примјер Словеније нам говори колико озбиљне и крупне кораке морамо да предузмемо у циљу обезбјеђења независности дистрибуције од тржишних дјелатности, прије свега снабдијевања.

Без стварног одвајања мрежне дјелатности од дјелатности производње и снабдијевања постоји ризик од дискриминације, посљедично долази до нарушавања слободног тржишта, а то у коначном доводи до кршења основних слобода - слободе кретања робе, слободе пословног настањивања и слободе пружања услуга.

Позиција оператора дистрибутивног система ужива својеврсне благодети регулисане јавне дјелатности, али то је само привидно лагодна позиција, јер свакако онај ко је дужан да управља, одржава и развија дистрибутивну мрежу, а да при томе омогући приступ мрежи, купцима и мјерним подацима свим учесницима на тржишту на транспарентан и недискриминаторан  начин, није неко ко своју позицију може сматрати лагодном. Ви који сте годинама у електродистрибуцији најбоље знате о чему причам.

Прије свега, врло осјетљиво раздвајање је функционално раздвајање, које поред раздвајања менаџмента оператора дистрибутивног система од менаџмента Електропривреде, подразумијева независност ОДС-а и његово право ефективног доношења одлука, засебан идентитет у комуникацији и брендирању, заштиту повјерљивости комерцијално осјетљивих информација и слично. Да би ОДС обезбиједио спровођење функционалног раздвајања и његово стално и систематично одржавање, он мора развити Програм усклађености и именовати службеника за усклађеност. Сходно томе, Закон о електричној енергији је регулисао правила за раздвајање, права вертикално интегрисаног субјекта у ОДС и слично.

Влада Републике Српске је доношењем Програма реорганизације у децембру мјесецу прошле године створила претпоставке за реорганизацију дистрибутивне дјелатности, успостављање јавног снабдијевања и издвајање дјелатности производње обновљивих извора енергије из дистрибутивне дјелатности.

Реорганизација дистрибутивне дјелатности има за циљ да осигура почетак рада нове функцијске организације оператора дистрибутивних система у пет електродистрибуција, са већом продуктивношћу рада у односу на данас и стабилизацијом финансијске позиције електродистрибуција.

Такође, Влада је почетком овога мјесеца одредила снабдјевача који ће у периоду до пет година вршити функцију јавног снабдјевача, а у циљу пружања универзалне услуге снабдијевања електричном енергијом малих купаца и домаћинстава у Републици Српској, који нису изабрали снабдјевача на тржишту. Предвиђено је да се универзална услуга од стране одређеног снабдјевача пружа од првог априла ове године. Можемо рећи да је ово врло важан датум, који је свакако прекретница, јер од овог датума дистрибутивна дјелатност не укључује било какво снабдијевање.

Уважавајући да смо сви заједно учесници овог заиста захтјевног и врло важног посла реструктурирања електроенергетског сектора и његове потпуне либерализације, потребно је да интезивирамо међусобну сарадњу, размјенимо мишљења и искуства, те да свако у свом домену посвећено изврши своје обавезе.

Надам се да ће и ова радионица у том смислу дати свој скромни допринос.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.