Sign In

УСВОЈЕН ЗАКОН О ПОДРШЦИ НЕЗАПОСЛЕНОМ РОДИТЕЉУ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Објављено:

​Народна скупштина Републике Српске једногласно је усвојила Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, којим је прописано да ће незапослени родитељ четворо и више дјеце у Републици Српској примати новчану накнаду у износу од 750 КМ на мјесечном нивоу, уз уплаћене порезе и доприносе.


Осим што ће на основу ових законских одредби незапослени родитељи четворо и више дјеце моћи да испуне услове за пензију, значајна новина у Закону је што ће право на финансијску накнаду имати и запослени самохрани родитељи четворо и више дјеце као и, у нарочито оправданим случајевима, старатељ са којим четворо или више дјеце живе у заједничком домаћинству.

Родитељ остварује право на новчано примање ако испуњава сљедеће услове:

1) да је незапослено лице и да не остварује примања по другом основу која су већа од најниже плате у Републици, 
2) да има четворо или више дјеце, од којих је најмлађе дијете у доби до 18 година живота или дијете над којим је продужено родитељско право у складу са законом,
3) да малољетна дјеца живе са родитељем у заједничком домаћинству и да се налазе на редовном основном школовању у Републици Српској, уколико за то испуњавају услове,
4) да има држављанство Босне и Херцеговине и држављанство Републике Српске, 
5) да има пријављено пребивалиште у Републици Српској или територији Брчко Дистрикта БиХ, са ентитетским држављанством Републике Српске.


За кориснике који су остварили финансијску помоћ на основу Одлуке о исплати финансијске помоћи незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској подношењем захтјева по Јавном позиву, Министарство ће, по службеној дужности, покренути поступак одлучивања о праву на новчано примање, у складу са одредбама овог закона, у року од 30 дана од дана ступања на снагу закона.

Корисници који су остварили финансијску помоћ као корисници неког од права из дјечје заштите путем Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, обавезни су да покрену поступак подношењем Захтјев за признавање права на новчано примање незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској.doc  Министарству са потребном документацијом како би остварили право на новчано примање, по одредбама овог закона.

Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској ступа на снагу 1. јануара 2023. године, а планирана средства у буџету за 2023. годину за ове намјене су 69.950.000 KM.


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.