Sign In

Најчешћа питања и одговори приликом пријаве на списак за додјелу средстава из Фонда солидарности

Објављено:

Влада Републике Српске позвала је правна лица и предузетнике да се пријаве ради израде спискова за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске сходно члану 13. и 14. Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Како би се олакшао процес пријаве привредних субјеката у наставку објављујемо одговоре на најчешћа питања у вези са попуњавањем електорнског обрасца за мјесец април.


Питање: На којој интернет адреси је доступна апликација за пријаву за мјесец април?

Одговор: Апликација за пријаву правних лица и предузетника за додјелу средстава за мјесец април доступна je на веб страници Владе Републике Српске на адреси http://prijava.vladars.net  i https://regsteta.vladars.net.


Питање: Да ли миминална плата из члана 13. Уредбе укључује и порезе и допиносе?

Одговор: Да, миминална плата укључује и порезе и допиносе за април 2020. године.


Питање: На који мјесец се односи пријава за одобравање средстава?

Одговор: Пријава се односи на додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске.


Питање: На чији рачун ће средства бити уплаћена, радника или послодавца?

Одговор: Средства ће бити уплаћена на рачун радника.


Питање: Да ли су средства бесповратна?

Одговор: Да.


Питање: Које категорије правних лица и предузетника су обухваћени?

Одговор: Право за пријаву имају правна лица и предузетницима којима је одлукама штабова за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, који су престали са радом у потпуности или дјелимично и који послују са смањеним обимом.

 

Питања: Постоји ли  упутство за попуњавање пријаве?

Одговор: Постоји. На веб страници Министарства привреде  и предузетништва на линку: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/upustvo.aspx налази се Корисничко упутство за пријаву за израду спискова за правна лица и предузетнике за додјелу средстава за мјесец април 2020. године.


Питање: На који мејл могу да се обратим за додатна питања?

Одговор: За подршку и упите привредних субјеката доступан је мејл: mpp@mpp.vladars.net


Питање: Да ли књиговодствени биро може да умјесто привредног субјекта овјери документ?

Одговор: Да, уколико биро посједује овлаштење које је потребно скенирати и приложити. Такође, потребно је водити рачуна да образац у потпуности буде попуњен и овјерен печатом и потписом овлаштене особе.


Питање: Kоји је рок за пријаву?

Одговор: Како би свим привредним субјектима било омогућено благовремено подношење пријава, рок је продужен до петка, 15. маја 2020. године.


Питање: Kоје дјелатности су обухваћене?

Одговор: Обухваћене су све дјеталности према шифрама које су наведене у пријави.

 

Питање: Kако да знам да је моја пријава исправно попуњена  ?

Одговор: Након што попуните све податке и кликом на дугме „Преузми пријаву ради потписа и печата"  ради се валидација унесених података. Уколико је Ваша пријава исправно попуњена, на мејл који сте навели приликом попуњавања доставља Вам се приступни код.

 

Питање: Како да знам да ли постоји грешка у пријави? 

Одговор: Уколико постоји грешка у подацима, након попуњавања пријаве, прије преласка на сљедећи корак преузимања  пријаве ради потписа и печата,  систем јавља упозорење  и обиљежава црвеном бојом поља која нису исправно попуњена. Важно је напоменути да док не исправите све податке у пољима у којима су идентификоване грешке нећете моћи прећи на сљедећи корак преузимања  пријаве ради потписа и печата.

 

Питање: Чему служи приступни код?

Одговор: Приступни код служи да би могли приступити Вашој пријави да исту прегледате и у случају потребе измијените погрешно уписане податке или замјените погрешно  приложене документе.

 

Питање: Kако да знам да је моја пријава прихваћена?

Одговор: Након клика на дугме „Заврши пријаву" добијате поруку од система „Ваша пријава је успјешно сачувана".


Питање: Да ли попуњавањем пријаве значи да сам испунио све услове за добијање средстава?

Одговор: Позив за уврштење на списак за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске представља први корак за остваривање права. Осим пријаве за израду спискова, неопходно је да сва правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане наведеном Уредбом, поднесу писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате Пореској Управи Републике Српске најкасније до 10. јуна 2020. године.

ЛИНК


Питање: Да ли су власници-самостални предузетници обухваћени мјерама?

Одговор: Да, уколико носилац самосталне дјелатности ту дјелатност обавља као основну. Самостални предузетници који ту дјелатност обављају као допунско занимање нису обухваћени овим мјерама.  

 

Питање: Да ли су обухваћени привредни субјекти који су радили скраћено?

Одговор: Да, у случају да послују са смањеним обимом, односно да им је смањен приход, као и да одређени број радника није радио по разним основама (радници на чекању, неплаћеном одсуству, радници на годишњем одмору) и то за раднике који нису радили.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.