Sign In

Утврђен Нацрт закона о слободним зонама Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске, којим се уређује правни оквир за успостављање и функционисање слободних зона у Републици Српској.

 У односу на важеће законско рјешење, Нацртом закона прецизиран је поступак оснивања и почетак рада слободне зоне, нормиране су одредбе о промјени граница слободне зоне, а Министарство привреде и предузетништва одређено је као надлежни орган који учествује у поступку оснивања слободне зоне и води евиденцију о броју слободних зона на територији Републике Српске и резултатима њиховог пословања.

 Такође, једна од значајних новина у овом закону, јесте и прописивање обавезе извјештавања Владе Републике Српске о пословању слободних зона које се налазе на њеној територији, чиме ће бити омогућено да Влада Републике Српске прати резултате пословања слободне зоне у чијем оснивању је учествовала, односно за чије оснивање је дала сагласност.

 Нацртом закона регулишу се и друга важна питања, попут пореских и царинских олакшица, заснивања, трајања и престанка радних односа у слободној зони, оснивања и пословања банака у слободној зони и слично.

Очекује се да ће се новим законским рјешењем подстаћи оснивање и функционисање слободних зона у Републици Српској и већа заинтересованост пословних субјеката за овакав вид пословања. Овако јасно и прецизно утврђено законско рјешење треба да подстакне успостављање и функционисање слободних зона у Републици Српској, што би за крајњи циљ утицало на већи прилив домаћих и страних инвестиција, више нових радних мјеста, већа улагања у инфраструктуру, већи обим посла за кооперанте из домаће привреде, као и стварање услова за стицање нових знања и вјештина домаће радне снаге.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.