Sign In

Одржана 106. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 106. сједници, у Бањалуци, План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2021. годину у оквиру укупног износа од 75.000.000,00 КМ.

Средства су распоређена за подршку текућој производњи у висини од 53.800.000 КМ, подршку дугорочном развоју у висини од 15.200.000 КМ и системске мјере у висини од 6.000.000 КМ.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о стању у производњи и пласману јунећег и свињског меса у Републици Српској, коју је припремило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Влада Републике Српске предлаже Савјету министара БиХ увођење заштитних мјера на увоз свјежег и расхлађеног говеђег и свињског меса на основу Закона о спољнотрговинској политици и на њему заснованих Одлуке о мјерама заштите домаће производње од прекомјерног увоза, те Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и БиХ, са друге стране.  


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 2.237.702,39 КМ.

Наведена средства биће утрошена за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 1.238 радника из 31 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.


Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби прецизнијег уређења појединих области за које се у пракси указала потреба, као и уређење употребе нових возила у саобраћају.

Овим законом прецизније је прописан и проширен дјелокруг рада Агенције за безбједност саобраћаја у дијелу који се односи на планирање мјера за унапређење и побољшање стања безбједности саобраћаја. С тим у вези, детаљније је уређена примјена процедуре ревизије приликом израде пројектне документације, као и провјера јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја.

С циљем олакшаног и безбједнијег кретања моторних возила прописано је кретање у раскрсници са кружним током, те је допуњена одредба којом се прописују понашања у вожњи која се сматрају насилничком вожњом.

С обзиром на то да су учесници у саобраћају постала и лака лична електрична возила, прописана је категоризација, услови и начин њиховог кретања на јавним површинама.

Допуњене су одредбе којим се уређују случајеви у којима се возило може паркирати на тротоару, као и контрола присуства алкохола или опојних дрога у организму код пјешака.

Поред наведеног, прописани су трошкови изласка полицијских службеника на лице мјеста ради вршења увиђаја саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом када учесници незгоде одбијају да попуне и потпишу образац европског извјештаја о саобраћајној незгоди, а трошкове сноси учесник саобраћајне незгоде који захтијева излазак полиције.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о кориштењу  електричних аутомобила са приједлогом мјера у циљу повећања броја електричних аутомобила.

Влада констатује да постојећи регулаторни оквир у области директних и индиректних пореза, накнада за набавку, кориштење и регистрацију возила, просторног планирања и инфраструктуре, не омогућава значајније повећање броја електричних аутомобила у употреби, те да је измјеном истих потребно створити олакшице и подстицаје за повећање броја електричних аутомобила у употреби.

Задужују се Министарство финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство саобраћаја и веза, да у својству обрађивача прописа, свако у оквиру својих надлежности, предложе измјену регулативе у циљу стварања олакшица за набавку и кориштење електричних аутомобила.    Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.