Sign In

Одржана 128. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 128. сједници, у Бањалуци, Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.2021. до 31.03.2021. године.
Према подацима презентованим у извјештају приходи и примици остварени у износу од 917.1 милион КМ, мањи су за 3% од планираних Буџетом за прва три мјесеца 2021. године.  
Код буџетских прихода најзначаније су ставке прихода од директних и индиректних прихода.
Приходи од директних пореза у наведеном периоду износе 360.2 милиона КМ и за 7% су већи од планираног за прва три мјесеца 2021. године, индиректни порези износе 303.7 милиона КМ и мањи су за 2% од планираног за прва три мјесеца 2021. године. Непорески приходи износе 61.5 милиона КМ, што је за 12 % више у односу на планирани буџет за прва три мјесеца 2021. године.

Расходи и издаци планирани буџетом исказани су у износу од 863.3 милиона КМ, што представља 91% извршења за прва три мјесеца 2021. године.

Консолидовани приходи и примици у периоду од 1.1. до 31.03. 2021. године износе 989.5 милиона КМ КМ, а консолидовани расходи и издаци за исти период износе 919 милиона КМ, што значи да су приходи и примици већи од расхода.

Примици од задуживања у првом кварталу 2021. годинe остварени су у износу од 165.9 милиона КМ. Од тога: 46.9 милионa КМ примитака остварених емисијом дугорочних обвезница Републике Српске, 115.0 милиона КМ примитака остварених емисијом трезорских записа  Републике Српске и 4.0 милиона КМ по основу задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој, за реализацију “Хитног пројекта COVID-19 за БиХ“.

Ино-дуг је у првом кварталу 2021. године редовно сервисиран и за те потребе је издвојено 50.6 милиона  КМ. Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 83.7 милиона КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о иницијативи за закључење Меморандума о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Влада Републике Српске задужила је министра трговине и туризма Републике Српске да закључи Меморандум, те редовно извјештава Владу Републике Српске о спроведеним активностима.

Предметним Меморандумом унапређују се односи два министарства у области туризма на начин да се омогући унапређење међусобног туристичког промета, промовисањем сарадње између одговарајућих субјеката и организација које послују у области туризма. Меморандумом је предвиђено и формирање заједничке Радне групе за туризам, која ће имати задатак израде заједничких приједлога и програма, те праћење реализације истих.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о покретању процеса извјештавања о реализацији Европског акта за мала и средња предузећа у Републици Српској са приједлогом закључка и именовала Радну групу за припрему Извјештаја о реализацији Европског акта за мала и средња предузећа.
Министарство привреде и предузетништва учествује у припреми извјештаја и координише извјештавање о реализацији Европског акта за мала и средња предузећа за Републику Српску, што је у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.4 - 30.6.2021. године, у укупном износу од 192.500,00 КМ.
Средства из ове Одлуке распоређују се: Црвеном крсту Републике Српске,
„Искри“ сигурна кућа, Удружењу дијализираних Републике Српске и Удружењу трансплантираних Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.4 - 30.6.2021. године, у укупном износу од 72.875,00 КМ.
Средства из ове Одлуке распоређују се: Савезу дистрофичара Републике Српске, Савезу глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука, Савезу слијепих Републике Српске, Бања Лука, Савезу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске, Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука, Савезу друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње, Савезу за ријетке болести Бања Лука, Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“ Бања Лука и  Организацији ампутираца УДАС Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.