Sign In

Влада Републике Српске одржала 134. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 134. сједници, у Бањалуци, Информацију о почетку школске године и плану организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2021/2022. години, за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2).

Влада Републике Српске констатује да настава, у школској 2021/2022. години, почиње 1. септембра 2021. године у основним и средњим школама у Републици Српској.

У новој школској 2021/2022. години почетак наставе ће се организовати на сљедећи начин:

наставни часови трају 45 минута, школски одмори се организују на начин да мали одмор траје пет минута, а велики одмор 15 минута, продужени боравак и јутарње чување организује се, у складу са препорукама ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, кад год то прилике дозвољавају, наставу организовати на отвореном, кабинетску наставу организовати само када је то неопходно, у складу са препорукама Института за јавно здравство.

За ученике који су хронични болесници и који имају мишљење љекара да се препоручује укључивање ученика у наставу на даљину, као и оне који из других разлога не могу пратити редовну наставу (нпр. ученици са сметњама у развоју), школа је дужна организовати наставу путем употребе Office 365 едукативних алата или других платформи за учење на даљину. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу на даљину, да буду доступни за све информације, појашњења и друго; школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити у сарадњи са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом; ученицима који похађају наставу на даљину не уписују се изостанци са наставе.

Мјере заштите ученика и наставника у школама ће се спроводити у складу са препорукама за организацију наставног процеса, препорукама за запослено особље и препорукама за ученике које је донио Институт за јавно здравство Републике Српске.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља.

У протеклом периоду примјене Закона уочени су одређени недостаци, те се из тог разлога указала потреба да се приступи његовим измјенама да би се ови недостаци отклонили, чиме би се омогућила потпуна примјена Законa и боље функционисање у овој области.

Иако је овим законом уређена област испитивања сорти, у пракси се још нису стекли услови за испитивање сорти у смислу постојања одговарајуће институције и потребних капацитета за испитивање, те је предложено рјешење да се сорте које су регистроване у земљама Европске уније или земљама у окружењу са којима граничи Босна и Херцеговина, а које имају сличне агроеколошке услове, могу признати и без испитивања на огледном пољу или у лабораторији.


Влада Републике Српске утврдила је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској.

Разлози за измјене и допуне Закона засновани су на потреби да се на одговарајући начин регулишу питања за која је у примjeни важећег Закона оцијењено да су уређена на недовољно прецизан начин, што би допринијело већој ефикасности у његовој даљој примјени.

Између осталог, на потпунији и јаснији начин се уређује право потрошача на избор начина рјешавања приговора због недостатка на производу, које је већ било уређено Законом у примјени, али се сада додатно прецизира рок у којем је трговац дужан да испуни захтјев потрошача у вези са поправком или замјеном производа са недостатком (30 дана) или рок за поврат уплаћеног износа за производ са недостатком (седам дана). Новина је да се предложеним рјешењем уређује одговорност трговца и за продају половних производа.

Такође, овим измјенама и допунама Закона додатно се олакшава потрошачу остваривање права на рекламацију производа или услуге тако што се поред копије рачуна, као услова за остваривање права на рекламацију, доказивање куповине производа која је предмет рекламације, омогућава и другим неспорним документима (овјерена гаранција, признаница, доставница, отпремница, слип у случају плаћања банковном картицом и слично).


Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом ће се права својине на некретности на којој је планирано формирање слободне зоне, пренијети са Републике Српске на Град Требиње.

Додјела непокретности има за циљ да се формирањем слободне зоне створе предуслови за привлачење домаћих и страних инвеститора, отварање нових радних мјеста и смањење незапослености на територији Града што ће посредно утицати и на побољшање укупног пословног амбијента у Републици Српској.

Уважавајући чињеницу да је Министарство привреде и предузетништва надлежно за провођење Закона о слободним зонама ово Министарство се обратило Правобранилаштву Републике Српске које је доставило мишљење да је оправдан захтјев за пренос права својине на поменутој некретнини, те је констатовано да је Приједлог одлуке о преносу права својине на непокретности у складу са Законом о стварним правима и Законом о Влади Републике Српске.    Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.