Sign In

Одржана 138. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 138. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске, с циљем прецизнијег дефинисања чланова Уредбе ради квалитетније примјене, а односи се на услове, начин, кориснике и поступак за коришћење средстава Компензационог фонда.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби проширења циља Уредбе који подразумијева помоћ у провођењу мјера превенције, спречавања ширења инфекција вирусима, дијагностификовања, лијечења, рехабилитације и збрињавања лица обољелих од вируса и поствирусних реконвалесцената, те санирање посљедица насталих усљед појаве заразних болести и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона (SARS-CoV-2). Предефинисање циља Уредбе извршено је ради истицања подједнаке важности финансирања превентивних радњи и мјера у поступку спречавања ширења заразне болести изазване вирусом корона, као и финансирања мјера и подстицаја са циљем санирања насталих посљедица. 
За спровођење мјера Владе Републике Српске у борби против COVID-a 19, до средине августа је укупно исплаћено 308 милиона КМ, од којих из средстава Компензационог фонда 145,5 милиона КМ.
Уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске донесенa је 14. маја 2020. године са циљем ургентног дјеловања на санирању посљедица и потешкоћа које привреда и јавни сектор има у свом пословању, а које су настале као посљедица ширења заразне болести изазване вирусом корона. Уредбом је прописано оснивање, статус, дјелатност и организација Компензационог фонда Републике Српске, извори средстава за пружање директне помоћи, управљање и располагање намјенским средствима, те јавност рада, извјештавање и надзор над прикупљањем, додјелом, односно распоређивањем средстава.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о стању у привреди у Републици Српској за 2020. годину коју је израдило Министарство привреде и предузетништва.
Како се наводи у Информацији, број запослених у Републици Српској у 2020. години је имао тренд раста у периоду 2016-2020. година, те је у 2020. години забиљежен највећи број запослених у Републци Српској од 274.227 запослених лица, што је више за 19.922 запослених у односу на 2016. годину.
Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској је у 2020. години износила 956 КМ и реално је већа за 6,8% у односу на претходну годину, док је тренд раста плате настављен и у 2021. години, па је тако просјечна плата у августу 2021. године износила 1.025 КМ. 
Током 2020. године дата је подршка привредним субјектима у периоду пандемије вируса корона на бесповратној и кредитној основи у износу од 291,75 милиона КМ, од чега је 178,17 милиона КМ на бесповратној основи.
У оквиру мјера и активности на побољшању пословног амбијента у 2021. години, настављено је с растерећењем рада, те је усвојен сет закона којима је омогућено повећање плата свим радницима. Неопорезиви дио плате је повећан са 500 на 700 КМ, те је омогућена рефундација 100% бруто плате за раднице које остварују накнаду у периоду коришћења породиљског одсуства.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о капиталним улагањима и средствима за капиталне инвестиције Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ и захтјеву за подршку и додјелу средстава за капиталне инвестиције за реализацију пројекта „Ортопедска хирургија“. 
Влада Републике Српске је дала сагласност да се у Буџету Републике Српске за 2022. и 2023. годину, обезбиједе финансијска средства у износу од по 10.000.000,00 КМ за сваку годину, за реализацију овог пројекта. 
Влада Републике Српске задужила је Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ да прибави неопходну инвестиционо-техничку документацију и проведе поступак јавне набавке радова и набавку медицинске и немедицинске опреме и намјештаја.
Oдjeљeњe зa oртoпeдску хирургиjу у Зaвoду je лидeр у eндoпрoтeтици кукa и кoљeнa, тe aртрoскoпским рeкoнструкциjaмa лигaмeнaтa кoљeнa и рaмeнa, сa знaчajнoм рeгиoнaлнoм пoзициjoм. Знaчajнa je спрeгa сa прoгрaмoм рeхaбилитaциje oпeрисaних пaциjeнaтa. Број захвата је сваке године у порасту што условљава и бољу опремљеност ортопедске хирургије и те додатне потребе за простором, с обзиром да тренутни смјештајни капацитети нису довољни.
Садашњи простор Одјељења за ортопедску хирургију на локалитету Траписти, својим просторним и другим капацитетима, не може у потпуности задовољити комплетне услуге пацијентима.
С обзиром на вриједност ове инвестиције и финансијске могућности Завода, Завод се опредијелио за реконструкцију и доградњу хотела „Слатекс“. Цјелокупан пројекат је планиран кроз више фаза, а укупна вриједност инвестиције је 38.000.000,00 КМ, од којих ће дио средстава самостално обезбиједити Завод.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.