Sign In

Одржана 75. сједница Републичког штаба за ванредне ситуације

Објављено:

Републички штаб за ванредне ситуације на 75. сједници, одржаној телефонским путем, донио је Закључак о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској. 

У Закључку о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, од 21.03.2021. године, тачка 1., подтачка 2., алинеја 5., мијења се и гласи:
 „- рад трговачким центрима и субјектима који послују у оквиру трговачког центра изузев субјеката чија је претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима као и субјеката који послују у просторима који имају засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају.“
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске прихватио је Информацију о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болница у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-COV-2” у Републици Српској, те је донио Закључак о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болница у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2”  у Републици Српској.
Према овом закључку налаже се ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болницама обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2”  у Републици Српској и то:
1)  да све своје расположиве капацитете (људске, просторне, опрему) укључе у збрињавање и рјешавање пацијената обољелих од COVlD-19,
2)  да са својих до 50% капацитета организују рад специјалистичких и супспецијалистичких амбуланти од 24. марта 2021. год:
уз организовање строгог режима наручивања пацијената,
уз обавезно кориштење маски за пацијенте,
уз придржавање мјера физичке дистанце од два метра и мјера личне и респираторне хигијене,
уз обезбјеђивање писаних упутстава за пацијенте на видном мјесту у чекаоници (постери, промотивни флајери), 
уз ношење личне заштитне опреме од стране здравствених радника сходно препорукама које подразумијевају мјере да се сваки пацијент третира као потенцијално заражен,
уз спровођење тријаже пацијената на COVID-19, и код сумње на исти обавезно пријављују хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,
уз појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције површина, просторија и прибора за рад и
уз појачан инспекцијски надзор над спровођењем мјера.
3)  да имају планове о распоређивању здравствених и других лица за функционисање ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болница,
4)  да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врше пријем и збрињавање обољелих од COVlD-19, 
5)  да обезбиједе максималан могућ број јединица (најмање 10, а за ЈЗУ Болница Невесиње 5) за механичку потпору респирације:
фиксни респиратори (урађене инсталације за гасове) и 
покретни респиратори (постоје просторије и пратећа опрема у које ће бити смјештени),
6)  да обезбиједе неопходне лијекове и медицинска средства за спровођење њиховог плана рада,
7)  да имају тимове који су задужени за руковођење и рад у јединицама за механичку потпору респирације,
8)  да одржавају редовну комуникацију између доктора медицине – специјалисте инфектологије ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, односно болнице, доктора медицине – специјалисте епидемиологије надлежних домова здравља, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и Фонда здравственог осигурања Републике Српске,
9)  да у случају појаве инфекције изазване вирусом корона „SARS-CoV-2” код запослених у ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, односно болници хитно обаве епидемиолошко истраживање и предузму све потребне мјере у складу са истим и
10) да о свим активностима и дешавањима у ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, односно болници извјештавају Министарство здравља и социјалне заштите.
11)  да што је прије могуће успоставе сарадњу са другим здравственим установама у Републици Српској које се баве стационарним лијечењем обољелих од COVID-19 кроз формализован систем који укључује директну комуникацију, посјете здравствених радника између установа, успостављање видео линкова или телефонских контаката, размјену стручних знања и информација, међусобне консултације око организације лијечења и рада, као и о лијечењу у конкретним случајевима, привремену размјену здравствених радника, са циљем постизања истих стандарда и квалитета у пружању здравствених услуга у лијечењу обољелих од COVID-19. 
12)  да ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, као водећа установа са највећим искуством у лијечењу и збрињавању обољелих од COVID-19, пренесе знања свим болницама у Републици Српској.
13)  да ЈЗУ УКЦ РС и болнице достављају Министарству здравља и социјалне заштите податке на дневном нивоу: 
- Максималан број кревета у функцији на ковид одјељењима у најгорем сценарију,
- Број расположивих кревета на ковид одјељењима,
- Број потребних додатних кревета,
- Укупан број респиратора у функцији на ковид одјељењима (са и без пацијента),
- Број респиратора који се могу инсталирати у установи (установа располаже са респираторима, али исти нису инсталирани),
- Број потребних додатних респиратора који се могу инсталирати (установа не располаже са респираторима, али има могућност инсталације истих).

За реализацију овог закључка задужује се Министарство здравља и социјалне заштите. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.