Sign In

Одржана 3. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 3. сједници, у Бањалуци, Одлуку о утврђивању мјесечног износа новчаног примања незапосленог родитеља четворо и више дјеце у Републици Српској. Одлуком је утврђено новчано примање у мјесечном износу од 750,00 КМ, те да се на ово примање плаћа порез и припадајући доприноси у складу са законом којим се уређују доприноси. Имајући у виду члан 8. Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске недавно усвојила, било је потребно да Влада Републике Српске донесе Одлуку о утврђивању мјесечног износа новчаног примања  незапосленог родитеља четворо и више дјеце у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Радне групе за израду социјалне карте, као и Рјешење о именовању Радне групе за демографску обнову. На челу Радне групе за израду социјалне карте је потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, док се на челу Радне групе за демографску обнову налази потпредсједник Владе Републике Српске Милош Букејловић. Чланови радних група су представници ресорних министарстава.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању новчаних средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 3.355.355,66 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1.141 радника из 36 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације остали без запослења.

Средства из ове Одлуке распоређују се на сљедећи начин:

Фонду ПИО Републике Српске у износу од 3.355.355,66 КМ, од чега је износ од 3.157.184,35 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1.121 радника из 21 предузећа, и то: Неимарство АД. из Требиња, ДП „Пластика” из Бања Луке, ЈКП „Романијски божур” АД. из Сокоца, ЈП „Градска чистоћа” из Љубиња, ЈКП „Градина“ д.о.о. из Калиновика, „Синтетик“ ад. из Бања Луке, ЈП „Шамац-стан” из Шамца, 33 „Дивин“ са п.о. из Билеће, 33 „Ратко Перић” п.о. из Прибоја, ЈДП „Височник” из Хан Пијеска, ЈП „Српски радио Модрича” из Модриче, ЈКП „Јавор” д.о.о. из Хан Пијеска, 033 „Невесиње” из  Невесиња, „Унаметал” ад. из Новог Града, ЈП „Градска топлана” из Брода, Енергоинвест ЗДП Петролинвест из Источног Сарајева, „Енергоинвест" Расклопна опрема ад. из Источног Сарајева, АД, „Бромет” из Брода, ЈКП  , Екоком” из Лопара, ЈУ Спортско-културни центар из Брода и „Техногас  фабрика техничких гасова Добој” а.д. из Велике Буковице, док је износ од 198.171,31 КМ предвиђен за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 20 радника из 15 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске, отворен до 31.12.2022. године (у складу са Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-189/22 од 27. јануара 2022. године), а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.


Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и  допунама Уредбе  о условима  и начину плаћања готовим новцем. Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби превазилажења проблема уочених током њене вишегодишње примјене у пракси, као и усклађивања са другим прописима. Између осталог, имајући у виду тренутну економску ситуацију коју одликује, прије свега, изражен раст стопе инфлације предложено је да се дозвољени износ готовинског плаћања добара и услуга, изузев плаћања у трговини на велико, према другом пословном субјекту повећа са 200 КМ на 500 КМ, уз додатно прецизирање да се наведени износ односи на плаћање добара и услуга по једном рачуну.


Влада Републике Српске утврдила је Закон о измјенама и допунама Закона о Фоду за развој и запошљавање Републике Српске. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби интензивније подршке привредним друштвима у Републици Српској, с обзиром на постојеће глобалне поремећаје на тржишту. Између осталог, овим законом проширене су дјелатности Фонда за развој и запошљавање Републике Српске, тако да поред већ прописаних, Фонд врши одобравање и зајмова, издавање гаранција, купопродају постојећих недоспјелих потраживања или будућих краткорочних потраживања насталих на основу уговора о продаји робе или пружању услуга, продају и давање у закуп стечене материјалне имовине коју је Фонд преузео у судском поступку као намирење потраживања, те продају потраживања из пласмана.


Влада Републике Српске донијела је нову Одлуку о процијени утицаја прописа. Процјена утицаја прописа (ПУП) је саставни дио регулаторне реформе која је у Републици Српској започела још 2006. године са тзв. „гиљотином прописа“. Након што је поменутом реформом поједностављен значајан број административних процедура и поступака, прво кроз пилот пројекте, а касније и трајно је уведена методологија ПУП-а с циљем доношења квалитетнијих прописа. Међутим, имајући у виду чињеницу да процјена утицаја прописа представља динамичан процес било је потребно приступити изради нове Одлуке о процјени утицаја. У складу са новом одлуком, процјена утицаја прописа спроводиће се не само на нацрте и приједлоге закона, већ и на подзаконске прописе, односно уредбе и правилнике којима се најчешће разрађују формалности (дозволе, потврде, рјешења....), односно административне процедуре.  Циљ је да се у што већој мјери спријечи увођење нових администратиних ограничења за пословну заједницу и грађане, односно да се исти у што већој мјери поједноставе. Битне новине су и одредбе које се односе на процјену утицаја прописа који се усклађује са правном тековином Европске уније, као и предвиђање обавезе спровођења анализе трошкова и користи, увођење модела стандардних трошкова, те еx post анализе.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.