Sign In

Одржана 118. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 118. сједници, у Бањалуци, Одлуку о измјени Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. године.

Овим актима повећан је износ средстава за реализацију Акционог плана запошљавања са 12.188.000,00 KM на 19.806.000,00 КМ и обезбијеђено је да, умјесто првобитно планираног запошљавања 2.882 лица, ће се подржати запошљавање и самозапошљавање 4.118 лица кроз провођење четири програма за запошљавање.

На овај начин се подржава самозапошљавање 1.334 лица по Програму подршке запошљавању дјеце погинулих бораца, незапослених демобилисаних бораца и РВИ „Заједно до посла", од чега је 1.227 демобилисаних бораца и 107 дјеце погинулих бораца.

Поред тога, Акциони план је допуњен и Програмом подршке запошљавању младих - дјеце погинулих бораца са ВСС у статусу приправника, за чију реализацију су обезбијеђена средства у износу од 763.889,28 КМ за запошљавање 77 дјеце погинулих бораца са ВСС у статусу приправника, чиме би овај програм био у потпуности реализован и свим лицама из ове категорије омогућено приправништво.

Измјенама Акционог плана повећана је и вриједност Програма запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди за 500.000,00, тако да је укупна вриједност овог програма 4.500.000,00 КМ а број лица који ће се запослити се повећава са 950 на 1.075 лица (запошљавање 875 код послодаваца и 200 лица за самозапошљавање).

Усвајањем ове одлуке и измијењеног и допуњеног Акционог плана за 2021. годину, укупна средства за реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину, износе 19.806.000,00 КМ и обезбјеђује се запошљавање и самозапошљавање 4.118 лица, што представља значајан напредак, посебно имајући у виду постојећу ситуацију на тржишту рада изазвану вирусом корона и да се запошљавање врши искључиво у реалном сектору.

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о друштвеном предузетништву Републике Српске.

Овим законом се уређују појам, циљеви и начела друштвеног предузетништва, услови и поступак за стицање статуса друштвеног предузећа, вођење регистра друштвених предузећа, задаци и начин рада Савјета за развој друштвеног предузетништва, као и друга питања од значаја за друштвено предузетништво.

Циљ овог закона је коришћење потенцијала друштвеног предузетништва ради одрживог економског и друштвеног раста и развоја Републике. Законом је предвиђено успостављање савјета, дефинисање стратешког оквира, успостављање олакшица и фондова када се за то стекну услови.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о финансијским показатељима пословања у областима прерађивачке индустрије за 2020. годину, која садржи преглед финансијских показатеља пословања у укупној прерађивачкој индустрији и њеним најзначајним секторима који су у надлежности Министарства привреде и предузетништва. За анализу финансијског стања у прерађивачкој индустрији, кориштени су подаци из финансијских извјештаја за 2020. годину, достављени АПИФ-у од стране 1.931 привредног друштва.

Привредна друштва исказала су током 2020. године незнатно смањење обима пословне активности, те су приходи били за 0,74% мањи у односу на 2019. годину и износили су 5.149.328.230 КМ, али су исто тако и расходи мањи за 8,02% и износили су 4.758.278.797 КМ.

Нето добит у 2020. години износила је 449.786.708 КМ и већа је за 34,49% у односу на 2019. годину, док је с друге стране исказан нето губитак у износу 84.525.058 КМ који је мањи за 75,77% у односу на 2019. годину. Током протекле године 1.372 привредна друштва или 71% је исказало позитиван пословни резултат, док су 559 привредних друштава или 29% исказала негативан пословни резултат. Укупне обавезе у 2020. години износиле су 4.944.144.681 КМ и исте су смањене за 2,59% у односу на 2019. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.2020-31.12.2020. године.

Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.2020-31.12.2020. године упутиће се у Народну скупштину Републике Српске на разматрање.

За дијагностику и лијечење у иностранству, ЈУ Фонд солидарности је за период од 01.01-31.12.2020. годину одобрио 6.118.444,00 КМ за 107 дјеце.

У 2020. години ЈУ Фонд солидарности донио је укупно 153 рјешења којима је одобрена дијагностика и лијечење дјеце у иностранству, 90 рјешења се односило на лијечења која су се обавила у иностранству, а 63 рјешења су издата за дијагностичка (генетска) испитивања.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.