Sign In

Републички штаб за ванредне ситуације донио Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској

Објављено:

​Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.

1. У циљу превенције ширења вируса  корона SARS –Co V-2  и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 13. априла 2020.године забрањује/у се:
1) сва јавна окупљања,
2) рад свим  угоститељским објектима за исхрану и пиће,
3) рад трговинама, изузев субјеката  из тачке 2. и 3. овог закључка,
4) рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
5) рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
6) рад дјечијим играоницама,
7) рад приватним стоматолошким амбулантама,
8) рад приређивача игара на срећу,
9) рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија и
10) обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).

2. До 13.04.2020. године ограничава се рад од 07:00 до 18:00 часова:
1) трговинaма на велико,
2) трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,
3) трговинама прехране/робе широке потрошње,
4) трговинама сточне хране,
5) субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
6) субјектима који врше доставу хране ако су регистровани  за обављање те  дјелатности,
7) јавним кухињама је дозвољен рад преко шалтера, без услуживања/послуживања у објектима,
8) апотекама и пољопривредним апотекама и
9) бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за  дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског  ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина.

3. До 13.04.2020. године ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
1) трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамике и боја и лакова.
2) тржницама на велико, тржницама на мало (пијаце) и сточним пијацама.

4. Угоститељи који послују у  угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати  само гостима којима пружају услугу смјештаја.

5. Сви субјекти из  т. 2., 3. и 4. овог закључка дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске"  за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести  на радном мјесту.

6. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:
1) у свим организационим јединицама републичких органа управе и органа јединица локалне самоуправе и осталих субјеката који врше јавна овлаштења организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,
2) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
3) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 1 метар, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

7. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

8. Јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу  рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене  овим закључком.

9. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су, у случају доношења акта или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

10. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 23/20, Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20), Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године, Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.

11. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској,  број: 01-3/20 од 17.03.2020 године.

12. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

НАПОМЕНА: Сви досадашњи закључци Републичког штаба за ванредне ситуације доступни су на Порталу Владе Републике Српске у секцији „Републички штабаза ванредне ситуације – Акти“, https://www.vladars.net, као и страници Коронавирус у Српској, https://koronavirususrpskoj.com/Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.