Sign In

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Генерални секретаријат Владе Републике Српске (у даљем тексту: Генерални секретаријат), врши стручне и друге послове за потребе Владе Републике Српске.

У Генералном секретаријату обављају се послови којима се обезбјеђује ефикасност, рационалност и јавност рада Владе и радних тијела Владе.

Дјелокруг и организација Генералног секретаријата уређује се Законом о Влади Републике Српске, Пословником Владе и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Генералног секретара Владе (у даљем тексту: генерални секретар) на приједлог предсједника Владе именује Влада.

Генерални секретар се стара о извршавању аката Владе, о припреми сједница Владе и помаже предсједнику Владе у другим пословима Владе.

Генерални секретар има помоћнике генералног секретара које, из реда запослених, на приједлог генералног секретара именује Влада.

За обављање послова у Генералном секретаријату Владе образују се организационе јединице:

  • Јединица за интерну ревизију
  • Одјељење за стратешко планирање
  • Одјељење за сарадњу са представницима Републике Српске у заједничким институцијама БиХ
  • Сектор за сједнице Владе
    • ​Одјељење за припрему и реализацију сједница Владе​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.