Sign In

Вијести ​​


Обавјештавамо све пољопривреднике да је ​у Службеном гласнику Републике Српске објављен
Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2021.годину. Обрасци за 2021. годину се могу преузети о в д ј е.
Правилник о измјенама и допунама правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2021.годину.

Обавјештавамо све пољопривреднике да је ​у Службеном гласнику Републике Српске објављен

06.06.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец март. Списак корисника се може преузети овдје.

06.06.2021. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је 04.06.2021. исплаћено 206.363,24 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћене су премија за заштиту здравља биљака и животиња те подршка експериментално едукативним центрима.
Закључно са 04.06.2021. исплаћени су сви до сад укњижени подстицаји и то у износу од 19.341.577,14 КМ.

02.06.2021. исплаћено је 1.371.275,67 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћене су премије за вођење и одржавање РПГ-а, мере подршке информисању пољопривредне производње, ванредне потребе и помоћ, мере жалбе и мере подршке ЈП Противградној превентиви.

14.05.2021. Саопштење
Закључно са 14.05.2021. године исплаћено је 15.043.422,92 KM подстицајних средстава планираних у 2021. години.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је 14.05.2021. године исплаћено 615.915,82 KM на основу подстицаја за развој пољопривреде и села у 2021. години.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је 13.05.2021. године исплаћено 1.623.271,54 KM на основу модернизације система противградне одбране.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је 07.05.2021. године исплаћено 675.400,00 KM на основу откупа за интервентну продају свиња.

05.05.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец фебруар. Списак корисника се може преузети о в д ј е.

Такође, извршена је и уплата подстицајних средстава према допунским рјешењима за млијеко у периоду октобар 2020 до јануара 2021. Списак корисника према допунским рјешењима се може преузети о в д ј е.

19.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату преосталих подстицајних средстава за 2020.годину у укупном износу 2.122.244,81 KM за следеће мјере:
​Премија за систем крава теле
854.975,94 KM
Премија за заштиту здравља животиња 159.077,89 KM
Премија за крмаче и назимице
1.055.991,09 KM
Премија за коњарство
52.200,00 KM

19.04.2021.
ЛИСТА КОРИСНИКА ПО МЈЕРАМА КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ПРАВО НА РЕЗЕРВАЦИЈУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

1.    Опрема у сточарској производњи
2.    Набавка квалитетно-приплодних јуница
3.    Пластеници
4.    Вишегодишњи засади
5.    Противградна мрежа
6.    Прерада пољопривредних производа – члан 16.
7.    Прерада пољопривредних производа – члан 17.

09.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава у укупном износу 1.145.268,95 KM за следеће мјере:
​1. Премија за соју,сунцокрет и уљану репицу 2020
247.920,46KM
2. Премија за дуван 2020148.051,81KM
3. Тов јунади 2020. - правна лица727.469,16KM
4. Заштита здравља животиња 202021.827,52KM

07.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава у укупном износу 1.212.325,40 KM за следеће мјере:
​1. Вођење и одржавање РПГ-а 2020
​29.934,96KM
2. Заштита здравља биљака 2020 28.487,50KM
3. Премија за приплодне јунице 2020 380.676,75KM
4. Премија за љековито и ароматично биље 2020 41.175,19KM
5. Премија за овце и козе 2020 732.051,00KM

06.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава у укупном износу 1.003.805,81 KM за следеће мјере:
1. ​Премија за сјеменски материјал
129.335,80КМ
2. Заштита здравља животиња 2020.
5.306,40КМ
3. Тов бројлера 2020.
857.880,61КМ
4. Подршка узгојно селекцијском раду 2020.
11.283,00КМ

03.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату премија за млијеко за јануар 2021.године.
Списак корисника се може преузети овдје.

02.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за следеће мјере:
1. Контрола сточне хране 2020.   
69.199,11КМ
2. Подршка производњи сјемена 4 (ВСЦ)   41.757,30КМ
3. Премија осигурања 2020. 84.313,30КМ
4. Набавка опреме у сточарској производњи 2020.     256.792,46КМ
5. Објекти у сточарству 2020.     150.000,00КМ
6. Набавка јуница товних раса 2020.     20.000,00КМ
7. Инвестиције у биљној производњи 2020.   222.919,91КМ
8. Инвестиције у складиштење и прераду пољ. производа    
512.071,47КМ
9. Инвестиције у изградњу и опрему рибњака 2020.     60.619,11КМ
10. Регресирано дизел гориво август/септембар 2020.   455.060,95КМ
11. Органска производња 2020.   
142.378,10КМ
12. Регресирано гориво октобар 2020.     388.801,12КМ
13. Ванредне потребе и помоћи 2020.     209.224,23КМ
14. Премија за пастрмку и шарана 2020.     228.637,47КМ
15. Стратешка документа 2020.     100.000,00КМ
16. Педолошка анализа земљишта 2020.     3.520,00КМ
17. Подршка стандардизацији и брендирању 2020.     28.109,68КМ
18. Подршка откупу пољопривредних производа 2020.   194.084,17КМ
19. Очување аутохтоних раса 2020.     23.700,50КМ
20. Порибљавање 2020.   96.471,38КМ

30.03.2021. Саопштење


22.03.2021. Саопштење
Обавjештавају се корисници подстицаја да је 22. марта 2021. за подстицаје за премију воћа за 2020. годину исплаћено је 1.912.133,84 КМ.

02.03.2021. Саопштење
Обавjештавају се корисници подстицаја да је 01.марта 2021. исплаћено 2.294.008,50 KM  premijа za mlijeko за децембар 2020. godine. Списак премија се може преузети о в д ј е.

Dana 02.03.2021. godine isplaćeno 3.339.335,74 KM za premiju za povrće i premiju za tov svinja.

10.02.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске по налогу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, одобрила је исплату премије за млијеко за октобар и новембар 2020. године, а према списковима који су приложени у линку.

22.01.2021. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.684.993 КМ за подстицаје у пољопривреди.
Исплаћени су подстицаји за заштиту здравља биљака, заштиту здравља животиња, премија за пчеле, те премија за саднице.

04.01.2021. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.519.739 КМ за подстицаје у пољопривреди.
Исплаћени су подстицаји за пољопривредну механизацију, премија за матице, откуп пољопривредних производа, као и регрес за соју, сунцокрет и репицу.

02.12.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 3.094.142 KM за подстицаје у пољопривредној производњи за 2020.годину.
Исплаћена је премија за млијеко за септембар, за шта је издвојено 2.317.232 КМ, а плаћени су и подстицаји за подршку увођењу технолошких иновација, постављање противградних мрежа, контролу квалитета млијека, пројекте руралног развоја, за пољопривредне задруге и удружења.

03.11.2020. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 02.11.2020. године исплаћено 2.444.349,15 КМ  за подстицаје за 2020. годину.

30.10.2020. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 29.10.2020. године исплаћено 1.523.146,38 KМ  за подстицаје за 2020. годину.
Исплаћена је премија за заштиту здравља животиња, Развој брдско планинског подручја, Подршка очувању аутохтоних раса, Премија за самозапошљавање и Противградна превентива.

29.09.2020. Саопштење 
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 25.09.2020. и 28.09.2020. године исплаћено 4.999.980,52 КМ  за капиталне инвестиције према захтјевима достављеним до тренутка објаве.
1. Инвестиције у набавку пољопривредне механизације 3.426.406,14 КМ
23.09.2020. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Обавјештавају се подносиоци захтјева по Јавном позиву за капиталне инвестиције да је измјеном Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години, продужен рок за инвестирање и достављање захтјева за исплату средстава са 5 на 6 мјесеци од датума запримања рјешења о резервацији средстава.

17.09.2020. MEРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА 
РЈЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ (ОВДЈЕ) И СПИСАК КОРИСНИКА (ОВДЈЕ) КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У 2020.ГОДИНИ-СЈЕТВА ЈЕСЕН 2019.ГОДИНЕ, Прилог рјешењу Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, број рјешења 12/2.2 - 403- 10437-1/20 од 08.09.2020.године. 
04.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за ПШЕНИЦУ у износу од 3.892.878,48 КМ. Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Упутство о правном средству:    Против ових рјешења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде а најкасније до 17.10.2020.године. Жалба се предаје Агенцији непосредно, путем поште, а може се изјавити и на записник код овог органа. Жалба се предаје таксирана са 10,00 КМ републичке административне таксе-члан 2. и 3. Закона о административним таксама (,, Службени гласник Републике Српске“ бр.100/11, 103/11 и 67/13) по тарифном броју 2. 

01.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за МЛИЈЕКО за мјесец јун у износу од 2.459.232,30 КМ . Списак корисника подстицаја може се преузетиовдје.
Такође, исплаћена је и премија за контролу сточне хране у износу од 75.000,00 КМ.

07.08.2020.Списак откупљивача којима су додијељене квоте за интервентни откуп утовљене јунади и свиња:
 
​Редни
број
НАЗИВ 
правног лица
Одобрено за прераду јунад Одобрено за прераду свиње Одобрено за извоз јунад
Одобрено за извоз свиње
1
Зеленгај доо  


200
350
​2 Голд МГ доо
500
400
250
400
3
Биосимес доо 
​500 ​500
​4 МАКЕА МД доо 
​150 ​500
​5 Браћа Павловић доо 
300       500
​6 МИ Тулумовић доо 1000       2000
​7 ТДС доо 50         200
​8 МИ Тривас доо   200
​9 НВ Траде доо 
      
200 
​10 Инд.меса Н.Топола доо         600
​11 Визион доо 
500       1000
​12 Мане Комерц доо       150
​13 Код Лазе и сина 200         400
​14 Код Баће доо 100         200
​15 ЗП Комерц доо 1000       1500
​16 Јаро траде доо
50          200
​17 ТП Месница Рогић 50         200
​18 Глобус доо 
50         100
​19 СЈР Кланица САРА 50         300
​20 Матадор доо   
50         100
​21 Таурус Траде доо 150

​22 Агро МД доо 
150
​23 Млин Павловић доо
200  
​24 МИ Левита Нова доо 
500     
​25 Приме доо    
300    
​26 Агроекспорт Компани 
200
    
Наглашавамо да су додијељене квоте привремене, те ће бити кориговане током септембра мјесеца 2020. године, уколико се укаже потреба. Министарство ће извршити прерасподјелу квота на остале откупљиваче уколико утврди да откупљивач не врши откуп у складу са првобитном додјелом.
Списак пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава који су пријавили тов јунади може се преузети овдје, а списак оних који су пријавили тов свиња може се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ И СВИЊА се може преузети овдје.
ОБРАСЦИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ЈУНАДИ И СВИЊА могу се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ПОВРЋА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.

​​​​​Контакт телефон: 051/338-549; Факс: 051/338-422; E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.