Sign In

Вијести ​​

03.11.2020. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 02.11.2020. године исплаћено 2.444.349,15 КМ  за подстицаје за 2020. годину.

30.10.2020. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 29.10.2020. године исплаћено 1.523.146,38 KМ  за подстицаје за 2020. годину.
Исплаћена је премија за заштиту здравља животиња, Развој брдско планинског подручја, Подршка очувању аутохтоних раса, Премија за самозапошљавање и Противградна превентива.

29.09.2020. Саопштење 
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 25.09.2020. и 28.09.2020. године исплаћено 4.999.980,52 КМ  за капиталне инвестиције према захтјевима достављеним до тренутка објаве.
1. Инвестиције у набавку пољопривредне механизације 3.426.406,14 КМ
23.09.2020. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Обавјештавају се подносиоци захтјева по Јавном позиву за капиталне инвестиције да је измјеном Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години, продужен рок за инвестирање и достављање захтјева за исплату средстава са 5 на 6 мјесеци од датума запримања рјешења о резервацији средстава.

17.09.2020. MEРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА 
РЈЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ (ОВДЈЕ) И СПИСАК КОРИСНИКА (ОВДЈЕ) КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У 2020.ГОДИНИ-СЈЕТВА ЈЕСЕН 2019.ГОДИНЕ, Прилог рјешењу Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, број рјешења 12/2.2 - 403- 10437-1/20 од 08.09.2020.године. 
04.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за ПШЕНИЦУ у износу од 3.892.878,48 КМ. Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Упутство о правном средству:    Против ових рјешења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде а најкасније до 17.10.2020.године. Жалба се предаје Агенцији непосредно, путем поште, а може се изјавити и на записник код овог органа. Жалба се предаје таксирана са 10,00 КМ републичке административне таксе-члан 2. и 3. Закона о административним таксама (,, Службени гласник Републике Српске“ бр.100/11, 103/11 и 67/13) по тарифном броју 2. 

01.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за МЛИЈЕКО за мјесец јун у износу од 2.459.232,30 КМ . Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Такође, исплаћена је и премија за контролу сточне хране у износу од 75.000,00 КМ.

07.08.2020.Списак откупљивача којима су додијељене квоте за интервентни откуп утовљене јунади и свиња:
 
​Редни
број
НАЗИВ 
правног лица
Одобрено за прераду јунад Одобрено за прераду свиње Одобрено за извоз јунад
Одобрено за извоз свиње
1
Зеленгај доо  


200
350
​2Голд МГ доо
500
400
250
400
3
Биосимес доо 
​500​500
​4МАКЕА МД доо 
​150​500
​5Браћа Павловић доо 
300       500
​6МИ Тулумовић доо1000       2000
​7ТДС доо50         200
​8МИ Тривас доо  200
​9НВ Траде доо 
      
200 
​10Инд.меса Н.Топола доо        600
​11Визион доо 
500       1000
​12Мане Комерц доо       150
​13Код Лазе и сина200        400
​14Код Баће доо100         200
​15ЗП Комерц доо1000       1500
​16Јаро траде доо
50          200
​17ТП Месница Рогић50         200
​18Глобус доо 
50         100
​19СЈР Кланица САРА50         300
​20Матадор доо   
50         100
​21Таурус Траде доо150

​22Агро МД доо 
150
​23Млин Павловић доо
200  
​24МИ Левита Нова доо 
500     
​25Приме доо    
300    
​26Агроекспорт Компани 
200
    
Наглашавамо да су додијељене квоте привремене, те ће бити кориговане током септембра мјесеца 2020. године, уколико се укаже потреба. Министарство ће извршити прерасподјелу квота на остале откупљиваче уколико утврди да откупљивач не врши откуп у складу са првобитном додјелом.
Списак пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава који су пријавили тов јунади може се преузети овдје, а списак оних који су пријавили тов свиња може се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ И СВИЊА се може преузети овдје.
ОБРАСЦИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ЈУНАДИ И СВИЊА могу се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ПОВРЋА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.

​​​​​Контакт телефон: 051/338-549; Факс: 051/338-422; E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.