Sign In

Јавни позив за додјелу гранта за женске задруге у Републици Српској

Објављено:

​На основу члана 27. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине", број 32/10), тачке III алинеје 5. и 10. Одлуке о оснивању Гендер центра Републике Српске - Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 31/02, 63/05 и 33/09), члана 14. став 3. и 4. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске" број 112/19 и 61/20), те Критерија за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске, директорица Гендер центра расписујe

 

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. ГЦ-01-323-8/19

за додјелу гранта за женске задруге у Републици Српској


Кратки опис и циљеви задатка:

У оквиру увођења родног буџетирања и провођења Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској за период 2019-2020. година, те у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске за промовисање родно одговорних политика у Републици Српској, а имајући у виду ванредне околности усљед пандемије COVID-19 и неопходности интервентних мјера за ублажавање посљедица ове епидемије, Гендер центар се придружује Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у подршци женским задругама у Републици Српској, у сврху економског оснаживања жена на селу и превазилажења посљедица епидемије на рад и функционисање задруга.

Период реализације:

16.11.2020 - 18.12.2020.

Услови и рок пријављивања:

За провођење наведене активности могу се пријавити женске задруге, регистроване у Републици Српској, у складу са Критеријима за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске, који су у прилогу овог јавног позива.

Подносиоци су дужни израдити и поднијети приједлог у складу са обрасцем који је прилог овом јавном позиву.

Приједлог се доставља у три комплетна увезана штампана примјерка, што укључује пријавни образац и припадајућу документацију, а сам пријавни образац потребно је доставити и у електронској верзији. Рок за достављање пријаве је 6.11.2020. године на сљедећу адресу:

Гендер центар Владе Републике Српске

(Пријава на јавни позив бр. ГЦ-01-323-8/19)

Вука Караџића 4

78000 Бања Лука

protokol@gc.vladars.net

Благовременим ће се сматрати пријаве које пристигну у наведеном року, као и пријаве које носе поштански печат у наведеном року. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора:

Поступак избора извршиће се у складу са Критеријима за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.