Sign In

Почетак кампање 16 дана активизма борбе против насиља над женама

Објављено:

​​​​

Насиље у породици, и насиље над женама, представљају цивилизацијски изазов сваког друштва. Његова специфичност у односу на остале облике насиља је та што се увијек појављује у зони приватности,  најинтимнијој сфери живота, у којој би свако требао да се осјећа сигурним. Без обзира на то да ли се дешава у породици или на радном мјесту, скоро увијек је у питању  блиско и познато окружење. Једна од основних карактеристика савременог друштва је нулта толерантност на сваки облик насиља, па тако и насиља над женама и у породици, те је стога лако закључити да је највећи изазов једног друштва дати одговор на питање: Како дјеловати тамо гдје се сударају ове двије вриједности - приватност и друштвена нетолерантност на насиље. Према подацима посљедњег истраживања о распрострањености и карактеристикама насиља према женама у Босни и Херцеговини, 47,3% испитаних жена у Републици Српској је током свог живота доживјело неки облик насиља од 15. године па на даље, што представља висок проценат који говори о размјерама и тежини овог друштвеног проблема.  Сфера интимних породичних и партнерских односа је и даље најнесигурнија за жене и дјевојчице, јер су починиоци у већини случајева њихови супрузи, очеви, партнери и други сродници и блиска лица.

Гендер центар је у протеклом периоду у сарадњи са стратешким партнером UN Wомен спровео прву фазу пројекта "Стандарди и ангажман за спречавање насиља над женама и насиља у породици у Босни и Херцеговни". Програм је развијен на основу претходног рада и искуства Владе Републике Српске у овој области и у потпуности се засновао на начелима и стандардима Конвенције Савјета Европе, те законодавним оквиром и јавним политикама у Републици Српској. Гендер центар је као координационо тијело Републике Српске за провођење, праћење провођења и извјештавање Владе Републике Српске о програмима и мјерама према Конвенцији у протеклом периоду реализовао велики број активности у циљу спречавања насиља над женама. Тако су постигнути сљедећи резултати:  Израђене смјернице за мултисекторску сарадњу према Конвенцији са правним и организацијским оквиром за мултисекторску сарадњу на локалном нивоу; Израђени нови Локални протоколи о сарадњи између пружалаца услуга према Конвенцији; Покренуте иницијативе за усвајање ревидираног Протокола о поступању координационих и стручних тимова за насиље над женама и насиље у породици.; Израђен модул за мултисекторску обуку за пружаоце услуга на локалном нивоу власти у складу с Конвенцијом; Израђени Инструменти за праћење провођења Конвенције у Републици Српкој; Мултисекторски програм обуке стручног усавршавања и научених лекција представљен је на Свјетској конференцији о социјалном раду, образовању и друштвеном развоју која је одржана у Даблину, Ирска 2018. године; Израђен приручник за поступање субјеката заштите у случајевима насиља над женама и насиља у породици, чији је основни циљ да се систем превенције и заштите жртава родно заснованог насиља и насиља у породици усклади са обавезама преузетим потписивањем и ратификовањем Конвенције; Одјел за социјални рад на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци  укључиће модул "Израда свеобухватног модула за мултисекторску обуку за пружаоце услуга на локалном нивоу власти у складу с Конвенцијом" у наставни план и програм предмета "Социјални рад и насиље у породици".

У периоду 2019-2020. година наставља се рад на јачању мултисекторског одговора на насиље над женама кроз нову фазу пројекта „Побољшање приступа квалитетнијим мултисектпрским услугама за жртве насиља над женама, укључујући насиље у породици на локалном нивоу у складу са Истанбулском конвенцијом-Фаза II"

Гендер центар кроз своје активности редовно сарађује са свим актерима који су укључени у борбу против родно заснованог насиља и насиља у породици. У сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца Републике Српске Гендер центар редовно организује обуке за ову циљну групу.

 Гендер центар је као координационо тијело Републике Српске за провођење, праћење провођења и извјештавање Владе Републике Српске о програмима и мјерама према Конвенцији координатор за извјештавање према ГРЕВИО комитету о спроведеним активностима у протеклом периоду у циљу примјене Истамбулске конвенције у Републици Српској, те у сврху израде извјештаја сарађује са свим релевантним институцијама.

Иако Гендер центар Републике Српске у оквиру свог мандата током цијеле године проводи активности за смањење стопе насиња над женама, Гендер центар Републике Српске се сваке године прикључује свјетској кампањи 16 дана активизма борбе против насиља над женама, која траје од 25. новембра до 10. децембра (Међународног дана људских права), спроводећи кампање подизања свијести јавности о овом облику насиља у Републици Српској под називом „Живот без насиља" и „Мушко НЕ насиљу над женама". Ове године Гендер центар Републике Српске ће као централни догађај организовати конференцију у Административном центру Владе РС која ће се традиционално бавити управо питањима превенције и елиминације насиља над женама и дјевојчицама.

Овом приликом позивамо све институције Републике Српске, организације цивилног друштва, појединце и појединке, да се придруже обиљежавању глобалне кампање против насиља над женама, те да никад не прећуте насиље над женама и дјевојчицама.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.