Sign In

Одржана 124. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 124. сједници у Бањалуци, Информацију и Одлуку о стручном оспособљавању најбољих студената Републике Српске.

Влада Репубулике Српске омогућиће и ове године стручно оспособљавање у органима управе за 34 студента генерације са два јавна универзитета у Републици Српској, у академској 2019/2020. години.

Доношење ове одлуке усмјерено је ка томе да се најквалитетнији и најталентованији млади људи, односно студенти генерације, задрже у Републици Српској.
Разлог за доношење Одлуке налази се у потреби да се подстакну најбољи студенти у Републици Српској да свој потенцијал унапређују и остварују резултате по којима ће бити препознати и чија ће стечена знања бити основа за развој Републике Српске.

Пројекат запошљавања најбољих студената који се реализује неколико година, показао је одличне резултате и многи од студената су завршили приправнички стаж у органима јавне управе и стекли неопходно радно искуство које им је потребно за запослење.  

Овом одлуком обезбјеђује се стручно оспособљавање најбољим студентима јавних универзитета академске 2019/2020. године, у складу са подацима Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, а који до дана ступања на снагу ове одлуке нису засновали радни однос. Задужују се сви републички органи управе, јавна предузећа и јавне установе да у складу са својим дјелатностима и потребним стручним кадром обезбиједе стручно оспособљавање студентима из ове одлуке.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању саглaсности на План утрошка средстава за подршку развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија, чиме је за период 01.01 - 30.06.2021. године на располагање стављен износ од 2.000.000,00 КМ. Наведена средства су намијењена за додјелу подстицаја за директна улагања на име подршке реализацији пројеката привредних субјеката, а у сврху увођења нових технологија и унапређења технолошких процеса производње.

Дана 22.04.2021. године, Министарство привреде и предузетништва је расписало јавни позив за додјелу новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте за 2021. годину, који ће бити отворен до 07.06.2021. године.

Подсјетимо, усвојеним Буџетом Републике Српске за 2021. годину, за подршку развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија планирана су средства у износу од 4.000.000,00 КМ.  

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом, по хитном поступку. Важећим Законом о управљању отпадом уређене су врста и класификација отпада, планирање и субјекти управљања отпадом, поступак издавања дозвола, финансирање, надзор и друга питања од значаја за управљање отпадом. Између осталог, прописано је да се за произведене или увезене производе, који послије употребе постају отпад, плаћа накнада за оптерећивање животне средине посебним категоријама отпада, те су одређени обвезници плаћања ове накнаде и почетак обрачунског периода за плаћање. 

Предложеним измјенама Закона одгађа се почетак обрачунског периода за плаћање наведене накнаде, за који је предвиђено да почиње да тече од 1. јануара 2022. године, те се предвиђају измјене коефицијената за њен обрачун.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенaма и допунама Закона о сточарству.
Предложене измјене и допуне Закона о сточарству имају за циљ прецизније дефинисање циљеве развоја сточарске производње у Републици Српској, а које се односе на примјену информатичких технологија и органске сточарске производње.
Поред тога, прецизније су дефинисане и одредбе које се односе на организовање узгоја квалитетно приплодних животиња, гдје су дата већа овлашћења организацијама узгоја с циљем унапређење производње домаће генетике у сточарству, а самим тим и повећање основних сточарских производа (млијека, меса и jaja). Прецизирањем овлашћења узгојних организација повећан је простор за дјеловање реалног сектора, а самим тим омогућено је његово активније учешће у имплементацији пољопривредних политика у сточарству, што је битан алат за отварање нових радних мјеста у реалном сектору, али и привлачење фондова ЕУ. Такође, поједностављене су процедуре за производњу генетског материјала, као и процедуре које се односе на организовање узгоја у реалном сектору, те увозу генетског материјала.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби потпунијег уређења области испитивања сорти, имајући у виду чињеницу да се у пракси још нису стекли услови за испитивање сорти са домаћим капацитетима.
С тим у вези, сорте које су регистроване у државама чланицама Европске уније или државама у окружењу са којима граничи Босна и Херцеговина, а које имају сличне агроеколошке услове, могу се признати и без испитивања на огледном пољу или у лабораторији, на основу захтјева који подноси власник сорте или његов олашћени заступник.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о издвајању средстава за имплементацију активности утврђених Стратегијом развоја културе Републике Српске 2017-2022, те задужила Министарство просвјете и културе да из средстава гранта намијењеног за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу издвоји потребна средства за реализацију пројекта „Култура без баријера“ у девет установа културе у Републици Српској те пројекта „Ресурсни центар Брајевог писма“ Савеза слијепих Републике Српске.
Пројекат „Култура без баријера“ подразумијева уклањање физичких баријера, односно омогућавање приступа установама културе лицима са инвалидитетом, те доприноси побољшању статуса ових лица у задовољавању њихових културних, интелектуалних и креативних потреба. Култура без баријера и социјална инклузија, те омогућавање учествовања у културном животу лицима са инвалидитетом је циљ пројекта и у складу са њим биће прилагођен физички приступ згради и просторијама, те коришћење њихових садржаја и грађе у ЈУ Музеј Херцеговине Требиње, ЈУ Археолошки музеј „Римски Муниципијум“, Сребреница, ЈУ Народна библиотека Сребреница, ЈУ Дом културе „Филип Вишњић“, Чајниче, ЈУ Завичајни музеј Градишка, Соколски дом Градишка, ЈУ Народна библиотека Градишка, ЈУ Центар за културу и спорт „Раденко Мишевић“, Рогатица и ЈУ Народна библиотека Милићи.

Са циљем унапређења приступа Брајевом писму, пројектом „Ресурсни центар Брајевог писма“ Савеза слијепих Републике Српске планирано је формирање Ресурсног центра за Брајево писмо, развој програма обуке у примјени Брајеве штампе и других алата и апликација за потребе слијепих и слабовидих лица, те развој свијести о потреби коришћења и примјене Брајевог писма.                                                                                    Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.