Sign In

Одржана 125. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 125. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности.
Разлози за доношење измјена и допуна овог закона садржани су у потреби да се унаприједи примарно тржиште хартија од вриједности кроз поједностављење поступка емисије дужничких хартија од вриједности, као и да се омогући даљи развој брокерско‐дилерске дјелатности, а с
циљем ублажавања негативних посљедица изазваних вирусом корона.
Поједностављење поступка емисије дужничких хартија од вриједности требало би да допринесе како повећању обима емисија хартија од вриједности, а самим тим и тржишног материјала на Бањалучкој берзи хартија од вриједности а. д. Бања Лука, тако и ефикаснијем приступу разноврсним изворима капитала. На овај начин, привредним друштвима би приступ финансијским средствима неопходним за редовне пословне активности или унапређење и проширење пословања био лакши, бржи и јефтинији, а што би олакшало пословање у околностима смањене ликвидности усљед вируса корона. У значајном обиму извршено је усклађивање овог закона и са релевантним прописима Европске уније који уређују предметну материју.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње аутопута Бања Лука - Приједор, по хитном поступку.
Разлози за доношење овог закона јесу реализација Пројекта изградње аутопута на релацији Бања Лука - Приједор, као пројекта од посебног значаја за Републику Српску, којим би се ријешила саобраћајна повезаност Републике Српске са земљама у окружењу, те створили предуслови за бољи живот грађана и бољи економски и привредни напредак Републике Српске.
Овим законом уређује се посебан поступак експропријације непокретности ради изградње аутопута Бања Лука - Приједор, као пројекта од посебног значаја за Републику Српску, финансирање извођења геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка експропријације и спровођења посебног поступка експропријације, као и друга питања од значаја за изградњу ауто-пута.

Влада Републике Српске донијела је Одлуке којом се овлашћује Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука да у својству инвеститора реализује капиталну инвестицију под називом „Изградња петље на ауту - пута Е-661, Градишка - Бањалука за аеродром „Бањалука“.
Изградњом петље омогућила би се бржа и боља повезаност аеродрома и Града Бања Лука, али и са осталим градовима у региону.

Влада Републике Српске усвојила je Информацију о дефицитарним занимањима по јединицама локалне самоуправе за школску 2021/2022. годину.
Листом дефицитарних занимања обухваћена су 23 занимања у 33 школе у 22 јединице локалне самоуправе. Планирано је укупно 756 ученика.
За ученике који уписују први разред средњих школа, у школској 2021/2022. години, а одлуче се за дефицитарна занимања, у складу са листом коју ће на порталу Владе објавити Министарство просвјете и културе, биће обезбијеђене мјесечне стипендије у износу од 100,00 КМ и превоз ученика, на мјесечном нивоу (за вријеме трајања наставне године).

Влада Републике Српске усвојила je Информацију о реализацији Стратегије запошљавања Републике Српске 2016-2020. година за период 2019-2020. година.
Реализација стратегије запошљавања и њених основних циљева вршено је кроз провођење годишњих акционих планова запошљавања.
За реализацију Акционог плана запошљавања у 2019. години обезбијеђено је 30.269.814,40 КМ за запошљавање 6.811 лица кроз провођење седам програма за запошљавањe, а са 31.12.2019. запослено је 5.664 лица.  У 2019. години са евиденције Завода по основу запослења и обављања приватне дјелатности брисано је укупно 44.069 лица или у просјеку 3.672 лица мјесечно. Од укупног броја запослених у 2019. години 12,8 % је запослено по основу реализaције Акционог плана.
Када је у питању 2020. година за реализацију Акционог плана обезбијеђена су средства у износу од 16.901.413,30 КМ за запошљавање 3.234 лицa.
По свим реализованим програмима до 31.12.2020. године одобрена су средства у висини од 15.187.895,68 КМ за запошљавање 2.888 лица. Закључно са 31.12.2020. године запослено је 2.033 лица, утрошена средства у износу од 10.501.476,04 КМ, док су и преостала средства из Акционог плана одобрена у првом кварталу 2021. године.
У току 2020. године  са евиденције Завода по основу запослења и обављања приватне дјелатности брисано је укупно 29.897 лица, у просјеку 2.490 лица мјесечно. Од укупног броја запослених у 2020. години, 2.033 лица је запослено на основу реализације програма запошљавања. Мањи број запослених са евиденције свакако је због утицаја пандемије.
Према анализи тржишта рада у Републици Српској број запослених у периоду реализације Стратегије запошљавања 2016-2020. је константно растао са 253.305 у 2016. години на 272.366 у 2019. години, док је у марту 2020, упркос пандемији, тај број био 275.059 запослених.
На реализацију стратешких циљева, посебно одрживости запослених, значајно су утицале бројне мјере Владе Републике Српске које су у изузетно тешкој економској ситуацији биле усмјерене ка задржавању постојећег нивоа запослености, те стимулисању новог запошљавања, кад год је то било могуће, чиме су спријечени негативни трендови у погледу пораста стопе незапослености који карактеришу највећи број земаља ЕУ и у окружењу.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2021. годину.
Саставни дио Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2020-2024. година) је Оквирни акциони план на основу којег Министарство породице, омладине и спорта, у сарадњи са партнерима на реализацији Стратегије, припрема и предлаже Влади Републике Српске годишње акционе планове.
У том смислу, Министарство породице, омладине и спорта је припремило Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2021. годину, уз активно учешће представника Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства правде, Министарства просвјете и културе, Гендер центра Владе Републике Српске, те невладиног сектора који дјелује у овој области.
Циљеви и приоритети Акционог плана за сузбијање и спречавање насиља у  породици за 2021. годину су:
1. Информисање и подизање свијести о насиљу у породици као друштвеном проблему, те спровођење активности усмјерених на економско оснаживање жена;
2. Ефикасна примјена Закона о заштити од насиља у породици у циљу пружања подршке жртвама насиља у породици;
3. Унапређење мултидисциплинарног и координисаног система заштите жртава насиља у породици, кроз израду и јачање мултисекторских модела спречавања и сузбијања насиља у породици, као и  усавршавање поступања службених лица при субјектима заштите, у циљу ефикасне примјене хитних мјера заштите и заштитних мјера, као и смањење ризика од понављања насиља;
4. Наставак процеса усклађивања нормативноправног оквира у области заштите од насиља у породици, праћење примјене Закона о заштити од насиља у породици и унапређење евиденције, статистике и истраживања у области насиља у породици;
5. Превенција насиља у породици током трајања пандемије изазване вирусом COVID-19, те дефинисање и осигурање минималног пакет општих и специјализованих услуга подршке жртвама насиља у породици у ванредним/кризним ситуацијама.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 538.406,01 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 145 радника из 25 предузећа који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.
Наведена средства се распоређују Фонду ПИО Републике Српске од чега је износ од 321.829,13 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 111 радника предузећа А.Д. „28. јуни“ из Модриче, а износ од 216.576,88 КМ је предвиђен за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 34 радника из 24 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске отворен до 31. 12. 2021. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава Пољопривредном факултету у Бањалуци на име остваривања права на подстицајна средства за развој Експериментално - едукационог центра Пољопривредног факултета Баља Лука, у износу од 100.000,00 КМ, као и Одлуку о одобравању средстава Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци на име остваривања права на подстицајна средства за развој експериментално - едукативних и развојних центара, у износу од 100.000,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.