Sign In

Влада Републике Српске одржала 131. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 131. сједници, у Бањалуци, Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике основних школа за школску 2021/2022. годину.
Задужује се Министарство просвјете и културе да обезбиједи бесплатне уџбенике:
а) свим ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда основних школа,
б) ученицима основних школа који су побједници републичког такмичења,
в) ученицима од петог до деветог разреда који су треће и наредно дијете по реду рођења у породици са троје и више дјеце.
Задужују се Министарство финансија и Министарство просвјете и културе да обезбиједе додатна средства у износу од 2.500.000,00 КМ за набавку уџбеника за све ученике трећег и четвртог разреда основних школа, за школску 2021/2022. годину.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о измијењеном Идејном пројекту за изградњу и опремање намјенског објекта за пружање здравствене заштите обољелим од малигних болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Влада Републике Српске прихвата Идејни пројекат из јуна 2021. године, са планом опремања и процјеном вриједности улагања за изградњу и опремање намјенског објекта за пружање здравствене заштите обољелим од малигних болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Влада Републике Српске задужује Јавну здравствену установу Универзитетски клинички центар Републике Српске да спроведе поступке јавних набавки и прибави неопходну документацију и консултаната/извођача, за реализацију Пројекта Изградње и опремања намјенског објекта за пружање здравствене заштите обољелим од малигних болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, процијењене укупне вриједности од око 56.313.000 КМ са ПДВ-ом.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о поднесеним захтјевима за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса, хуманитарним организацијама, фондацијама, те осталим правним субјектима чије су програмске активности усклађене са ресорном надлежношћу Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за 2021. годину.
Влада Републике Српске је сагласна са спроведеном процедуром расподјеле средстава гранта за текућу годину Министарства здравља и социјалне заштите.
Средства гранта намијењена удружењима од јавног интереса, хуманитарним организацијама, фондацијама, те осталим правним субјектима чије су програмске активности усклађене са ресорном надлежношћу Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске су
обезбијеђена на позицијама: Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима у износу од 770.000,00 КМ и Текући грант удружењима од јавног интереса у износу од 291.500 КМ.

Оквирни план расподјеле средстава гранта у 2021. години:

Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима Износ одобрених средстава у КМ
Црвени крст600.000
Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести „Искра" Бања Лука140.000

Удружење дијализираних, трансплантираних и

хроничних бубрежних болесника Републике Српске

20.000
Удружење трансплантираних Републике Српске10.000
УКУПНО770.000
Текући грантови удружењима од јавног интересаИзнос одобрених средстава у КМ
Удружење ампутираца УДАС Републике Српске60.000
Савез слијепих Републике Српске, Бања Лука32.500
Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске32.500
Савез удуружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука32.500
Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука30.000
Савез за ријетке болести Бања Лука30.000
Удружење за помоћ лицима са аутизмом "Дјеца свјетлост" Бања Лука30.000
Савез доборовољних давалаца крви Републике Српске, Требиње26.000
Савез дистрофичара Републике Српске, Бања Лука18.000
УКУПНО291.500


Влада Републике Српске одобрила је реалокацију средстава, у износу од 100.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере за градњу Саборног храма Светог архангела Гаврила у Палама, као и реалокацију средстава, у износу од 50.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере за градњу Фрањевачкoг самостана Светог Марка Еванђелисте на Плехану.

Влада Републике Српске донијела je Рјешење о давању сагласности за потписивање Споразума о сарадњи у области органске производње и међусобном признавању цертификата за органске производе и трговину домаћим производима између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Влада Републике Српске упознала се са захтјевом Феријалног савеза Републике Српске за суфинасирање фестивала за младе „ОК ФЕСТ“, Национални парк Сутјеска, те ће обезбиједити средства, у укупном износу од 140.000,00 КМ, за суфинансирање овог фестивала.
Феријални савез Републике Српске ће у партнерству са НП Сутјеска у периоду од 13. до 15. августа 2021. године у НП Сутјеска организовати Фестивал за младе „ОК ФЕСТ“. Овај фестивал карактерише богат културно - едукативно - забавни програм, који свим својим садржајима доприноси унапређењеу и развоју понуде и програма за младе, као и самој промоцији и унапређењу туристичке понуде НП Сутјеска, општине Фоча, али и цијеле Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је данас рјешења о раскиду уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана „Чајкуша“, „Барски поток“ и „Медашевац“ на ријеци Дрињачи.
Влада Републике Српске је 2006. године, привредном друштву „Ета“ д.о.о. Зворник додијелила концесијe за изградњу малих хидроелектрана „Чајкуша“, „Медашевац“ и „Барски поток“ на ријеци Дрињачи на период од 30 година. Све три хидроелектране су снаге 0,5 MW.  
Разлог за раскидање уговора о концесији лежи у чињеници да концесионар није испунио своје уговорне обавезе у уговорима остављеном року, тј. ни након 15 година од закључења уговора о концесији концесионар није израдио пројектну документацију, ријешио имовинско-правне односе, прибавио потребне сагласности и одобрења, обновио гаранцију за извођење, обезбиједио финансијска средства, нити отпочео изградњу мале хидроелектране и пратећих објеката.
Имајући у виду наведено, одржавање предметних уговора о концесији изгубило је свој циљ, те је предложено и усвојено њихово раскидање.

Влада Републике Српшске упознала се са Информацијом о реализацији почетних и покретању напредних фаза израде Програма интегрисања БиХ у ЕУ, те се задужују представници институција Републике Српске који су именовани у тијела у систему координације процеса европских интеграција у БиХ да приступе завршним активностима почетних фаза израде Програма интегрисања БиХ у ЕУ и узму активно учешће у дефинисању мјера у наредним фазама израде Програма интегрисања БиХ у ЕУ уз уважавање уставних надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима на припреми пројекта системског мјерења задовољства корисника услуга који пружају органи управе, те задужила Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за државну управу, да учествују у припреми овог пројекта.
У оквиру подршке реформи јавне управе у БиХ, у току је пројекат техничке подршке који се односи на успостављање интегралног система управљања односа са корисницима, а који је суфинансиран од стране Good Governance Fund (GGF) из Велике Британије. Једна од компоненти овог пројекта односи се и на повећање видљивости и разумијевање процеса реформе јавне управе. У оквиру активности предметне компоненте предвиђена је подршка која се односи на успостављање интегралног система управљања односа са корисницима на сваком управном нивоу, а све у циљу постизања високог нивоа разумијевања и прихваћања процеса и промјена које реформа јавне управе доноси.
Концепт управљања корисничким задовољством и мјерење задовољства корисника услуга се у земљама Европске уније налази на дневном реду већ дуги низ година, гдје се осигурање бржих, бољих и квалитетнијих услуга за грађане третира кроз различите програме.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.