Sign In

Влада Републике Српске одржала 139. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 139. сједници, у Бањалуци, Стратегију развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за период 2021 - 2027. година која је усклађена са новодонесеним Законом о стратешком планирању и управљању развојем Републике Српске.

Циљ израде Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске је да се одреде правци, циљеви и начини њихове реализације који ће довести до повећања пољопривредне производње на одрживим основама, побољшања и усклађивања њене производне структуре, повећања прераде пољопривредних производа и унапређења и складнијег развоја руралних подручја.

Стратегија садржи: ситуациону анализу пољопривреде и руралних подручја, приоритете и мјере за унапређење сектора пољопривреде и развоја руралних подручја, кључне стратешке пројекте, оквирни финансијски план и акциони план за реализацију стратегије.

За стратешки период дефинисано је пет стратешких и 29 специфичних циљева и три унакрсна приоритета.

Пет стратешких приоритета односе са на: повећање обима и продуктивности пољопривредне производње, повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору, заштиту природе и одрживо кориштење природних ресурса, ревитализацију руралних подручја и унапређење институционалног и законодавног амбијента за развој пољопривреде.

Унакрсни приоритети су: борба против климатских промјена, равноправност полова и унапређење положаја жена у руралним подручјима, смањење сиромаштва и брига за старе.


Влада Републике Српске усвојила је данас Информацију о плану расподјеле средстава за спровођење Програма за дјецу у години пред полазак у школу, у трајању од три мјесеца, који Министарство просвјете и културе Републике Српске ове године организује од 1. октобра до 30. децембра у 11 општина у Републици Српској. За реализацију овог програма обезбијеђена су средства у укупном износу од 29.175,84 КМ.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашењу Споменика природе „Врела Сане“.

 Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје три карстна врела ријеке Сане, доњи ток ријеке Коране и пећина Мрачај, као споменик природе, под називом Споменик природе „Врела Сане“.

Основне вриједности Споменика природе „Врела Сане“ су изузетне хидролошке, хидрогеолошке, геоморфолошке и пејзажне карактеристике.

Споменик природе „Врела Сане“ простире се на подручју општинa Мркоњић Град и Рибник, у укупној површини од 320,69 ha.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.