Sign In

Одржана 192. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 192. сједници у Бањалуци, Информацију о стању у привреди у Републици Српској за 2021. годину које је сачинило Минстарство привреде и предузетништва.

Информација обухвата детаљне макроекономске показатеље, ограничења пословања, реализоване активности и приједлоге мјера и активности за побољшање пословања привреде у цјелини и појединачно по секторима привреде.

У  2021. години забиљежен је опоравак производних активности, и то:

Oстварена је стопа реалног раста БДП-а од 6,9% у односу на 2020. годину, остварен је раст индекса индустријске производње од 12,1% у односу  на претходну годину. Раст је настављен и у  првом полугодишту 2022. године, те је исти износио 5,1% у односу на исти период претходне године. Просјечна нето плата након опорезивања је већа за 5% у односу на претходну годину и иста је износила 1004 КМ. Раст плате је настављен и у 2022. години, те је у првом полугодишту  2022. године иста износила 1157 КМ и већа је за 3,6% у односу на исти период претходне године.

Oстварен је раст финансијских показатeља пословања привредних субјеката из реалног сектора, тако да су остварени укупни приходи у 2021. години већи за 15,2% у односу на претходну годину (исти су износили око 21,93 милијарде КМ).

Раст извоза већи је за 31% у односу на претходну годину, а важно је нагласити да је остварени извоз у 2021. години превазишао остварени извоз из 2018. године.

Број запослених у Републици Српској  у 2021. години  је највећи од када се овај  показатељ прати - 279.030 запослених лица, што је више за 4.803 запослена или 1,75% у односу на 2020. годину.


Влада Републике Српске упознала се Извјештајем о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1 - 30.06.2022. године и Извјештајем о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1.1 - 30.6.2022. године.

Влада констатује да је банкарски сектор Републике Српске, упркос изазовном пословном окружењу изложеном утицају постпандемијских и инфлаторних притисака, као и рефлексије општих међународних кретања на домаћи банкарски и реални сектор:

- Одржао стабилниост, која се огледа у задовољавајућим стопама адекватности капитала, стопама ликвидности, позитивном пословању свих банака уз побољшање коефицијента профитабилности, те смањењу учешћа неквалитетних кредита у укупним кредитима

- Забиљежио благи пад билансне активе, као резултат смањења новчаних средстава усљед пада депозита.

Влада Републике Српске констатује да је банкарскки сектор у првом полугодишту 2022. године обиљежило успјешно реструктурирање „Sberbank“ а.д. Бања Лука, спроведено у складу са раније оснаженим регулаторним оквиром.

У првом полугодиште 2022. године микрокредитни сектор карактерише раст билансне активе, капитала и кредитне активности, раст доспјелих потраживања која још увијек имају низак ниво учешћа у укупним кредитима, као и остварен позитиван финансијски резултат.

Како би се у предстојећем периоду ублажили ефекти пораста каматних стопа на међународном финансијском тржишту, Влада Републике Српске очекује од Агенције за банкарство Републике Српске да редовно прати кретање каматних стопа и, у оквиру својих надлежности, доноси мјере у циљу ублажавања могућих негативних ефеката на стабилност финансијског сектора и заштиту корисника финансијских услуга.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Одлуку о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2023. годину. Одлуком је утврђена годишња квота радних дозвола за запошљавање 1.400 страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2023. годину.

Утврђена годишња квота односи се: на продужење 400 раније издатих радних дозвола и на издавање 1.000 нових радних дозвола за ново запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској.

Република Српска је дужи низ година имала исту квоту радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства. С обзиром на проблеме с којима су се послодавци сусрели у погледу проналаска адекватне радне снаге на домаћем тржишту, у 2022. години повећана је квота за ново запошљавање страних држављана. На број издатих радних дозвола утицао је и тренд страних улагања за које инвеститори у већини случајева траже ангажовање стручног кадра са посебним знањима и вјештинама.

Радне дозволе у овиру утврђене квоте за Републику Српску страним држављанима издају надлежне Филијале Завода за запошљавање Републике Српске, под условом да на евиденцији незапослених у бироима према сједишту послодавца нема лица одговарајуће стручне спреме која испуњавају услове, или има али су одбила запослење у траженој струци.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.