Sign In

Одржана 194. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 194. сједници у Бањалуци, Информацију о Четвртом извјештају и Трећем двогодишњем извјештају Босне и Херцеговине у складу са Оквирном конвенцијом Уједињених нација о климатским промјенама, и констатовала да су припремљени у складу са Париским споразумом уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о климатским промјенама те дала сагласност да се упуте у даљу процедуру усвајања.

Четврти национални извјештај о климатским промјенама и Трећи двогодишњи извјештај о емисијама гасова са ефектом стаклене баште у Босни и Херцеговини израђени су у оквиру пројекта који имплементира UNDP у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, као UNFCCC-овом контакт институцијом за Босну и Херцеговину, уз финансијску подршку из грант средстава  Глобалног фонда за заштиту животне средине (енг. Global Environmental Facility - GEF).  

У оквиру  Четвртог националног извјештаја о климатским промјенама обрачунате су укупне емисије гасова који изазивају ефекaт стаклене баште  за 2015. и 2016. годину. У 2015. години удио eнергетског сектора у укупним емисијама CО2 био је 78%, а након њега слиједи индустријски сектор од 13% и пољопривредни сектор од 5%, као и сектор отпада од 4%. У 2016. години удио енергетског сектора у укупним емисијама CО2 био је 81%, а након њега слиједи индустријски сектор од 11% и пољопривредни сектор и сектор отпада од 4%. У оквиру овог документа извршена је анализа осјетљивости на климатске промјене, активности које су предузете са циљем прилагођавања и мјера ублажавања климатских промјена. Анализирано је и тренутно стање, те су дате препоруке за унапређење у  систему  мјерења, извјештавању и верификацији емисија (енг Measurement, Reporting, and Verification - MRV), јачању јавне свијести, едукацији и обукама, као и систематском истраживању, праћењу и преносу технологија.

Трећи двогодишњи извјештај о емисијама гасова са ефектом стаклене баште је обухватио емисије гасова који изазивају ефекaт стаклене баште за 2017. и 2018. годину, користећи званичне податке надлежних институција за хидрометеоролошке послове, фондова за заштуту животне средине као и завода за статистику у оба ентитета и на нивоу БиХ. Допринос укупним емисијама из енергетског сектора за 2017. и 2018. годину износио је 80% из примарне производње енергије, 9% из индустрије, 6% из пољопривредног сектора и сектора управљања отпадом. У односу на базну 1990. годину, смањење укупних емисија износи 10,58% у 2017. години, односно 8,43% у 2018. години, без понора. У оквиру наведеног акта предложене су мјере за ублажавање климатских промјена у складу са препорукама Софијске декларације, као и успостављање система мјерења извјештавања и верификације података о климатским промјенама, као саставног дијела будућих информационих система заштите животне средине у БиХ.

Реализацијом пројекта израде Четвртог националног извјештаја о климатским промјенама и Трећег двогодишњег извјештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште обезбијеђен је континуитет подршке развоју техничких капацитета надлежних институција за вршење самоодрживих активности израде инвентара и извјештавања који је покренут и подржан у досадашњим процесима наведеним у извјештајима Босне и Херцеговине према UNFCCC, као и у двогодишњим ажурираним извјештајима о климатским промјенама. Све активности у овом пројекту су спроведене у складу са налазима и препорукама из претходних активности спроведених током израде извјештајa и двогодишњих ажурираних извјештаја према UNFCCC.

Влада је задужила Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, као контакт институцију у име Босне и Херцеговине према Оквирној конвенцији Уједињених нација о климатским промјенама, да у оквиру својих надлежности и уз сарадњу са Министарством енергетике и рударства, Министарством саобраћаја и веза, Министарством здравља и социјалне заштите, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарством привреде и предузетништва, Министарством  за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Републичким хидрометеоролошким заводом Републике Српске, Републичким заводом за статистику и Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске прати реализацију задатих циљева извјештаја, узимајући у обзир уставну и законску надлежност Републике Српске и Босне и Херцеговине у датој области.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потребној финансијској помоћи Скијашком клубу ''Олимпик'' из Сокоца, те задужила Министарство финансија и Министарство породице, омладине и спорта да обезбиједе финансијску помоћ у износу од 150.000,00 КМ за завршетак планираних радова пред почетак нове зимске сезоне.

Скијашки клуб ''Олимпик'' Соколац је кроз своју дугогодишњу традицију остварио запажене резултате на домаћој и међународној спортској сцени. Велику пажњу клуб, поред рада са младима и дјецом, поклања унапређењу услова за афирмацију и развој скијашког спорта у Републици Српској и шире. Један од главних пројеката овог клуба, који је у току, је изградња ски лифта на узвишењу Пуховац у Сокоцу.

На овај начин поред стварања услова за бољи рад самог клуба, те постизање бољих спортских резултата младих такмичара из Сокоца и региона, изградња ски лифта ће допринијети развоју спортско - туристичких потенцијала Сокоца. Изградња и опремање ски стазе са свим пратећим садржајима прошириће зимску али и љетну спортско - туристичку понуду, не само Сокоца већ цијеле Републике Српске, односно Олимпијског центра Јахорина.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.