Sign In

Одржана 2. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 2. сједници, у Бањалуци, Извјештај о раду Компензационог фонда за првих девет мјесеци ове године, у којем се наводи да је овај фонд у наведеном периоду одобрио 57 мјера помоћи у укупном износу од 84,07 милиона КМ, с циљем ублажавање посљедица пандемије корона вируса и интервентних набавки.

Према извјештају, одобрена су средства у укупном износу од 84,07 милиона KM и то: за здравство  9,3 милиона КМ, социјалну заштиту 2,19 милиона KM, интервентне набавке 26,3 милиона KM, привреду 5,6 милиона КМ, за туристичке ваучере 305.327 КМ, пољопривреду 34,4 милиона КМ, те програм „Заједно до посла“ 5,3 милиона КМ.


Влада Републике Српске је донијела Одлуку о додјели финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у износу од 750.000,00 КМ, што у укупном збиру за текућу годину износи 3.000.000,00 КМ.

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, пружа посебну подршку неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, с циљем смањења разлика у степену развијености и финансијског оптерећења у извршавању надлежности.

Такође, Министарство је у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, упутило Влади приједлог одлуке о суфинансирању пројеката општина. С тим у вези, Влада Републике Српске је подржала реализацију 16 пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, у укупном износу од 300.000,00 КМ.

Суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, има за циљ да се допуне властити извори финансирања пројеката у процесу одобрених финансијских средстава код домаћих и међународних организација који финансирају пројекте јединица локалне самоуправе.  

Обезбјеђењем средстава за лично учешће општина у суфинансирању пројеката домаћих и страних донатора осигурала се реализација 16 пројеката чија укупна вриједност износи 1.544.635,26 КМ, што потврђује оправданост издвајања буџетских средстава за ове намјене.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава којом је Министарству привреде и предузетништва на располагање стављен износ од 1.311.388,00 КМ на име подстицаја за повећање плата радника, а у складу са финансијским плановима потрошње за период 01.01 - 31.12.2022. године.


Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству привреде и предузетништва на позицији 415200 – Текући грант за провођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних зона у износу од 903.808,00 КМ.

Наведена средства су намијењена за додјелу подстицаја привредним субјектима за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих заната, а у складу са  Законом о развоју малих и средњих предузећа, као и Уредбе о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа.    


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта ''Љетна школа спорта Републике Српске 2022''.

Министарство породице, омладине и спорта реализовало је у периоду јул - август 2022. године „Љетну школу спорта Републике Српске”, односно спортски камп за најперспективније спортисте Републике Српске.

Ријеч је о пројекту који се реализује већ деветнаест година, с циљем омасовљења спорта, упознавања са новим тренажним процесима, најновијим спортским и судијским правилима, те обезбјеђивања једнаких могућности свим учесницима да своје психофизичке способности што потпуније развијају.

Кроз овогодишњу „Љетну школу спорта Републике Српске 2022”, која је одржана у Требињу, било је заступљено 20 спортских грана са преко 1200 спортиста – учесника. У школама спорта изван Требиња, тачније у Бањалуци, Бијељини – Бања Дворови, Вишеграду, Приједору, Петрову и Јахорини било је заступљено 8 спортских грана са око 300 спортиста – учесника.

За реализацију овог пројекта издвојено је 130.900,00 КМ


Влада Републике Српске својила је Информацију о додјели стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима.

Министарство породице, омладине и спорта је и ове године, путем конкурсне процедуре, изабрало најбоље спортисте у Републици Српској којима су додијељене спортске стипендије којима се омогућава развој врхунског спорта, а појединцима се омогућава стварање услова за постизање врхунских спортских резултата на међународној сцени, као и промоција Републике Српске на истој.

Ове године додијељена је 61 стипендија за перспективне спортисте, спортисте са инвалидитетом и потенцијалне олимпијске кандидате то: 49 стипендије перспективним спортистима, 5 стипендија спортистима са инвалидитетом и 7 стипендија потенцијалним олимпијским кандидатима.

Овим конкурсом се финансирају спортске активности перспективних спортиста, спортиста са инвалидитетом и потенцијалних олимпијских кандидата у виду годишње стипендије, која износи: 2.000,00 КМ за перспективне спортисте и спортисте са инвалидитетом  и 3.000,00 КМ за потенцијалне олимпијске кандидате.

Укупна финансијска средства која су издвојена за спортске стипендије у 2022. години износе 129.000,00 КМ.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се географско подручје у обухвату Просторног плана подручја посебне намјене Клековача на територији општине Петровац проглашава ваздушном бањом. Наведна одлука донесена је на приједлог Министарства трговине и туризма Републике Српске, а у  складу са одредбама Закона о бањама.

Ваздушна бања обухвата подручје на којем се налази природни љековити фактор, односно ваздух/клима са љековитим својствима утврђеним у Студији Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске о климатској-терапијској вриједности географског подручја обухвата просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“ и  Стручном  мишљењу ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ о квалитети и терапијској вриједности ваздуха као природног љековитог фактора, на којем је обезбијеђено организовано пружање услуга здравствене заштите и превенције болести, те објекти туристичке инфра и супраструктуре у складу са Правилником о  врсти објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре који се налази на подручју бање.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на План утрошка средстава за период 01.01. до 31.12.2022. године, на позицији Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, у износу од 959.486,91 КМ.

Ова средства се расподјељују на: Савез слијепих Републике Српске, ЈУ Центар за социјални рад Власеница, ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица, ЈУ Центар за социјални рад Нови Град, Организација ампутираца Удас Републике Српске, Бања Лука, Савез обољелих од дистрофије и сродних болести у Републици Српској Бања Лука, ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука, ЈУ Центар за социјални рад Рибник, ЈУ Центар за социјални рад Лакташи, ЈУ Центар за социјални рад Шипово, ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград, ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево, Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и инвалидних лица „Сунце“, Дервента, Коњички клуб „Кентаур“, Бања Лука, Савез за ријетке болести Републике Српске, Бања Лука, Удружење обољелих од хемофилије Бања Лука, Кошаркашки клуб инвалида Врбас, Бања Лука, Удружење ампутираца УДАС Градишка, ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“, Бања Лука, Удружење за спорт и рекреацију Л-Фит, Бања Лука, ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, ЈУ Центар за социјални рад Теслић, Удружење Конкордиа, Бања Лука, ЈУ Центар за социјални рад Требиње, ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град, ЈУ Центар за социјални рад Власеница, ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“, Дервента, Савез МЕНЕРАЛИ РС Бања Лука, за финансирање програма/пројеката, а на основу резултата Јавног конкурса за расподјелу средстава од игара на срећу за 2022. годину.


Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на План утрошка средстава за период 01.01. до 31.12.2022. године, на позицији Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, у износу од 136.315,67 КМ. Ова средства се расподјељују на: Општинска организација Црвеног крста Осмаци, ЈУ Центар за социјални рад Милићи, Удружење ларингектомисаних пацијената Републике Српске, Бања Лука, Удружење трансплантираних Републике Српске, Бања Лука, Удружење дијабетичара Приједор, Удружење грађана за помоћ обољелим од астме и KOPB „Анемона“, Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње и Савез дистрофичара Републике Српске Бања Лука, за суфинансирање програмских активности. Влада Републике Српске је одлуком утврдила да су програмске активности центара за социјални рад, служби социјалне и дјечије заштите и удружења грађана од јавног интереса, усмјерене на побољшање положаја лица са инвалидитетом. Програмске активности су усклађене са Стратегијом унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026. године и Стратегијом за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период 2019-2028. године.


Влада Републике Српске донијела је данас, на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације, нову Уредбу о начину извршавања мjера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19, којом се уређује начин извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19, које изазива тешки акутни респираторни синдром корона вирус 2 (SARS-CoV-2), за вријеме трајања ванредне ситуације у складу са законом.

Овом Уредбом уређује се обавезно ношење маски за запослене, пацијенте, кориснике услуга и посјетиоце у здравственим установама, те за запослене и посјетиоце у домовима за стара лица и другим установама социјалне заштите за смјештај корисника.

Такође, обавезују се васпитно-образовне и високошколске установе да прате епидемиолошку ситуацију у оквиру своје установе, у сарадњи са надлежним домом здравља предузимају потребне мјере и правовремено обавјештавају надлежно министарство, те да буду припремљене за прилагођавање рада у случају погоршања епидемиолошке ситуације.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину извршавања мjера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 („Службени гласник Републике Српске“, број 96/22).

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”, а престаје да важи 31. марта 2023. године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.