Sign In

Одржана 133. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 133. сједници, у Бањалуци, Информацију о статистичким показатељима стања у области прерађивачке индустрије и њиховом кретању у првој половини 2021. године.

Статистички показатељи стања у области прерађивачке индустрије и њиховом кретању у првој половини 2021. године показују да укупна индустријска производња у периоду јануар-јун 2021. године биљежи раст од 17,0% у односу на исти период 2020. године.

У подручју прерађивачке индустрије остварен је раст од 15,9%, док у подручју производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, раст износи 25,1%. Такође, прерађивачка индустрија је, у првој половини 2021. године, остварила извоз већи за 28,69% у односу на исти период 2020. године, док је у исто вријеме покривеност увоза извозом износила 73,6% и већа је за 4,9 процентних поена у односу на исти период 2020. године. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Стратегије развоја индустрије Републике Српске за период 2021 - 2027. година.

Стратегија развоја индустрије Републике Српске за период 2021 - 2027. година дефинише приоритете и стратешке циљеве развоја индустрије, те начине њиховог остваривања у навденом периоду. Стратегија, коју је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са осталим надлежним институцијама Републике Српске и у консултацијама са релевантним заинтересованим странама, усаглашена је са економским и стратешко-планским документима Републике Српске и индустријским политикама Европске Уније. 

У смислу реализације општег циља, који се односи на подизање конкурентности индустрије дефинисани су стратешки циљеви који подразумијевају повећање производње више фазе прераде, смањење спољно-трговинског дефицита у индустрији, повећање запослености у индустрији, повећање инвестиција у индустрији и смањење штетних утицаја на животну средину.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Пројекта изградње система за наводњавање у Републици Српској, у којој се наводи да је од 2013. до 2020. године у изградњу система за наводњавање уложено 44,3 милиона КМ.

Влада Републике Српске је сагласна да се наставе активности на развоју наводњавања на подручју Републике Српске у току 2021-2023. године за сљедећа подручја:

1) Проширење - доградња система и изградња система Којчиновац подсистем КОЈ-5, Подручје  општине Бијељина, на локалитету Доње Црњелово;
2) Изградња подсистема „Скелани 1“ - Општина Сребреница, за подручје Склелана;
3) Израда идејног пројекта за развој наводњавања на подручју општине Милићи, и израда главног пројекта за пилот подручје површине од цца 150 ха,
4) Израда идејног пројекта за развој наводњавања на подручју општине Србац, и израда главног пројекта за  пилот подручје површине до цца 500 ха.

Влада Републике Српске је сагласна да се финансијска средства у износу од 15.400.000 КМ без ПДВ-а, за  реализацију ових активности обезбиједе из буџета Републике Српске, у оквиру Буџета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у 24 једнаке мјесечне рате почев од 01. јануара 2022. године до  31. децембра 2023. године. 

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јединица за координацију пољопривредних пројеката (АПЦУ) да наставе активности на реализацији Пројекта изградње система за наводњавање у Републици Српској. Задужују се Министарство финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да обезбиједе финансијска средства из буџета Републике Српске, за реализацију ових активности.  

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о суфинансирању манифестације "56. Кочићев збор", те задужила Министарство трговине и туризма да за суфинансирање ове манифестације обезбиједи средства у износу од 15.000,00 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о донацији вакцина против COVID-19  за грађане општина Босанско Грахово, Гламоч, Босански Петровац, Дрвар и Купрес.

Влада Републике Српске је сагласна да се за грађане општине Дрвар донира 400 доза вакцина против COVID-19 произвођача AstraZeneca, за грађане општине Босански Петровац 350 доза вакцина против COVID-19 произвођача AstraZeneca, за грађане општине Гламоч 200 доза вакцина против COVID-19 произвођача AstraZeneca, за грађане општине Босанско Грахово 150 доза вакцина против COVID-19 произвођача AstraZeneca и за грађане општине Купрес 20 доза вакцина против COVID-19 произвођача AstraZeneca.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.