Sign In

Одржана 50. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 50. сједници одржаној у Бањој Луци,  Амандмане на Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. година, по хитном поступку.​

Након упућивања Приједлога програма економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. година, по хитном поступку, у Народну Скупштину Републике Српске, Влада Републике Српске додатно је усагласила одређене приједлоге амандмана са социјалним партнерима.
Усаглашавањем са социјалним партнерима, предложено је да се поједине активности бришу и да ће се у наредном периоду изнаћи  друга рјешења.   
У мјери Реформа здравственог система, биће пронађена друга рјешења за смањење злоупотребе боловања, те за онемогућавање злоупотреба обавеза из радног односа и права из области здравствене заштите и других прописа.
У мјери Унапређење повезаности образовања и тржишта рада и јачање приступа и квалитета образовања, неће се формирати посебна јединица у Министарству просвјете и културе с циљем повезивања школа и послодаваца, ревизије наставних планова и занимања, те прилагођавања образовног система потребама тржишта рада, јер ће тај посао радити постојеће службе.
Такође, реорганизација средњих школа подразумијева промјене само у структури занимања, али не и гашење одређеног броја школа већ само неких од занимања.

Влада Републике Српске донијела је Правила o измјенама и допунама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима.

Имајући у виду константне потребе привреде Републике Српске за унапређењем пословања и пословних процеса кроз убрзано увођење нових технологија, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука је овим измјенама по кредитним линијама предвидјела могућност фиксне каматне стопе за пласман кредита крајњим корисницима чија је намјена увођење нових технологија. 
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука планира да у сарадњи са Фондом за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука и Фондом за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево за предметне пласмане уведе фиксну излазну каматну стопу ИРБРС,  која уз ограничење марже комерцијалних банака за крајњег корисника представља фиксну каматну стопу до 3%. 
Циљ новог производа је подизање квалитета и конкурентности на ино тржишту као и убрзање процеса увођења нових технологија у привредним субјектима у Републици Српској. 
С циљем унапређења пронаталитетне политике и помоћи младим брачним паровима у рјешавању стамбеног питања ИРБРС увела је нову кредитну линију за брачне парове млађе од 30 година (обоје).  По овој новој кредитној линији фиксна каматна стопа је до 3 одсто, уз ограничење марже финансијског посредника.
Поред тога, са циљем помоћи социјално угроженим лицима и породицама које се брину о лицима са сметњама у развоју, проширена је и бенефицирана група корисника стамбених кредита за родитеље или старатеље дјеце и пунољетних лица са сметњама у развоју, који на овај начин добијају фиксну каматну стопу до 3,6%.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о регистру подстицаја у Републици Српској.

Овом уредбом уређује се успостављање, садржај и начин вођења Регистра подстицаја у Републици Српској који се додјељују на републичком и локалном нивоу с циљем подстицања привредних активности. 
Циљ успостављања Регистра је да се обезбиједи јасан и свеобухватан преглед планираних, одобрених и реализованих средстава за подстицаје привреди Републике Српске, како на републичком, тако и на локалном нивоу, укључујући податке као што су даваоци и имплементатори расподјеле подстицаја, правног основа за њихову додјелу, извора средстава, врсте и намјене подстицаја, па све до информација о томе коме су и у којем износу средства додијељена. 
На тај начин би се осигурала боља координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, транспарентнији увид у одобрена и додијељена средства за подстицаје и квалитетнија статистичка основа за потребе институција Републике Српске, а на основу исте и предлагање мјера за квалитетнију расподјелу подстицајних средстава.

Влада Републике Српске усвојила је Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.09.2019. године. 

Приходи и примици планирани буџетом у првих девет мјесеци 2019. године остварени су у износу од 2,500.7 милиона КМ, што представља 102% у односу на Буџет за посматрани период. 
Индиректни порези остварени су у износу од 987.9 милиона КМ, док су приходи од директних пореза реализовани у износу од 969.4 милиона КМ. Од наведеног износа 654.3 милиона КМ односи се на приходе од доприноса за пензијско инвалидско осигурање. 
Расходи и издаци планирани буџетом у првих девет мјесеци 2019. године исказани су у износу од 2,346.2 милиона КМ, што представља 96% у односу на  Буџет за посматрани период.
Ино-дуг је у првих девет мјесеци 2019. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 210.4 милиона КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 220.7 милиона КМ.
Спроведена су четири поступка мултилатералне компензације и цесије путем кога су компензовани јавни приходи Републике Српске у износу од 19.8 милиона КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потребној финансијској помоћи спортским организацијама и спортистима појединцима из Републике Српске и одобрила финансијску помоћ у укупном износу од 1.530.000,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.