Sign In

Одржана 51. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 51. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о посредовању у промету непокретности.
Закон о посредовању у промету непокретности је новина у правном систему Републике Српске, којим се по први пут уређују услови за обављање посредовања, права и обавезе посредника и налогодаваца у промету непокретности, начин обављања посредовања, посредничка накнада, надзор над примјеном овог закона, као и новчане казне и заштитне мјере за учињене прекршаје утврђене овим законом.
Основни разлог за доношење овог закона је обезбјеђење правне сигурности за грађане и правна лица у коришћењу услуга посредника у промету и закупу непокретности.
Овим законом обезбиjедиће се да за сваки посао посредовања у промету непокретности мора бити закључен уговор у писаној форми. Поред тога, уводи се и обавезно осигурање од одговорности за штету коју би посредник обављањем посредовања могао да проузрокује налогодавцу.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2020-2022. година, који је евиденциони документ и који садржи информације о пројектима у имплементацији, као и о пројектима која су надлежна министарства/институције кандидовала као приоритетне.
Програмом јавних инвестиција за период 2020-2022. година у Републици Српској су уговорене инвестиције у износу 519 милиона KM, а као приоритетне потребе без обезбијеђених извора финансирања исказане су додатне инвестиције у износу од  11,5 милијарди КМ.
Анализа секторске структуре инвестиција у имплементацији у периоду 2020-2022. година према ресорној надлежности за пројекте показује да је 88,81% инвестиција планирано у сектору енергетике и здравства, секторима избјеглица и расељених лица,  пољопривреде, шумарства и водопривреде, заштите животне средине, те саобраћајне инфраструктуре и унутрашњих послова.
Највеће учешће у финансирању уговорених инвестиционих пројеката у периоду 2020-2022. година имају ино средства, кредити и грантови, у укупном износу од 266,1 милиона КМ или 51,27%, док  домаћа средства по свим основама учествују у износу од 252,9 милиона КМ или 48,73% (буџетска средства, властита средства учесника у реализацији пројеката, домаћи кредити). Од приоритетних инвестиција без обезбијеђених извора финансирања најзахтјевнији пројекти су из области саобраћаја и веза,  укупно 6,9 милијарди КМ или 59,54% и енергетике и рударства, укупно 4,2 милијарде КМ или 36,38%.
 
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2020-2024. година.
Циљ доношења ове стратегије је да се, кроз реализацију стратешких и оперативних циљева,  додатно унаприједе постојећа права и положај припадника националних мањина у различитим подручјима (култура, образовање на матерњем језику, информисање итд.). Такође, циљ доношења Стратегије је  укључивање припадника националних мањина у процесе креирања  јавних политика, као и успостављање квалитетније и ефикасније сарадње  са Владом, органима и институцијама Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приједлогу за суфинансирање пројеката Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и донијела Одлуку о давању сагласности Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, да у складу са расположивим средствима, у укупном износу од 1.860.000,00 КМ, финансијски подржи/суфинансира низ пројеката с циљем заштите и унапређења животне средине.
Највећи дио средстава, 390.000,00 КМ  биће усмјерен на кофинансирање пројекта унапређење енергетске ефикасности у Републици Српској, који реализује  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Према овој одлуци, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ће суфинансирати активности на реализацији три пројекта које имплементира Развојни програм Уједињених нација UNDP, и то:  за активности на територији Републике Српске  у пројекту „Повећање инвестиција у зграде са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини“, одобрена су средства у укупном износу од 340.000,00 КМ, за „Покретање околишног финансирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја“ (UrbanLed)“  одобрени укупни износје  200.000,00 КМ, а у оквиру проширења  активности  у пројекту „Зелени економски развој - GED – Green Еconomic Development, за имплементацију инфрастуктурних мјера енергетске ефикасности ЈЗУ болнице у Требињу- II фаза, биће издвојено  60.000,00 КМ.
Преостали дио средстава из ове одлуке биће усмјерен на финансијску подршку /суфинансирање пројеката који реализују привредни субјекти и јединице локалне самоуправе.
Средства на које се односи ова одлука, Фонд ће обезбиједити у складу са раније одобреним Планом рада и Финансијским планом Фонда, за 2019. годину.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у износу од 505.000,00 КМ.
Сагласност се даје за утрошак новчаних средстава, са позиција: капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску (265.000,00 КМ), капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ (110.000,00 КМ), те трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску (130.000,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у укупном износу од 500.000,00 КМ.

Р.бр.Неразвијене општине
1Братунац15.750,00
2Вишеград13.800,00
3Власеница15.200,00
4Доњи Жабар15.012,50
5Костајница14.762,50
6Љубиње14.575,00
7Невесиње15.000,00
8Пелагићево14.800,00
9Петровац13.525,00
10Петрово14.975,00
11Рибник14.150,00
12Рогатица14.225,00
13Хан Пијесак14.225,00
14Шамац15.775,00
15Шипово14.225,00
Р.бр.Изразито неразвијене општине
1Берковићи14.650,00
2Вукосавље15.420,00
3Источни Дрвар13.450,00
4Источни Мостар15.000,00
5Источни Стари Град13.945,00
6Језеро15.542,50
7Калиновик13.900,00
8Кнежево15.200,00
9Крупа на Уни15.542,50
10Купрес13.900,00
11Лопаре14.995,00
12Ново Горажде14.570,00
13Осмаци15.145,00
14Оштра Лука15.200,00
15Рудо15.075,00
16Сребреница14.250,00
17Трново14.500,00
18Чајниче14.820,00
19Шековићи14.895,00


 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.