Sign In

Одржана 78. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 78. сједници, у Бањалуци, Одлуку о гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Овом одлуком Влада Републике Српске организује гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као једну од мјера подршке привреди ради ублажавања економских посљедица и спречавања веће економске штете усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Циљ Гарантог програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте - микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Како се, између осталог, наводи у Одлуци, максималан износ гаранције Републике Српске на нивоу осигураних портфолија кредита у оквиру Гарантног програма износи 50.000.000 КМ, а финансијске организације могу да за реализацију Гарантног програма одобре кредите у износу до 238.000.000 КМ. Максималан износ кредита је: за микропредузећа до 30.000 КМ, за мала предузећа до 100.000 КМ и за средња предузећа до 250.000 КМ.


Влада Републике Српске донијела је Oдлуку о прихватању донаторских средстава Европског заједничког фонда за Западни Балкан за финансирање Пројекта Коридор Vc - дио I, у укупном износу од 12.900.000 евра.

Донаторска средства су намијењена за кофинансирање Пројекта који се финансира кредитним средствима Европске банке за обнову и развој, и то за кофинансирање изградње:

1) двије петље ауто-пута у мјесту Јоховац (Товира) и Руданка (Костајница),

2) дионице ауто-пута у дужини од 6,1 km између ових петљи и

3) прикључног пута са двије траке од око 1 km за спајање постојећег главног пута, укључујући прелаз преко ријеке Босне.

Донаторска средства се реализују путем ЕБРД-а, у складу са њиховим важећим процедурама.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о захтјеву Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства и овластила министра здравља и социјалне заштите, да у име Владе Републике Српске потпише Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“, бр. 72/16, 111/16 и 19/19), који ће Влада Републике Српске закључити са Синдикатом здравства и социјалне заштите Републике Српске.

Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске обратио се Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске са захтјевом за продужење важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства, чије је важење на снази до 02.09.2020. године. Синдикат наводи да је ванредна ситуација у Републици Српској на снази те да се епидемиолошка ситуација погоршава и да у овој ситуацији није реално преговорима доћи до новог колективног уговора.  С обзиром да је потребно обезбиједити важење акта којим се између осталог регулише радно правни статус радника запослених у здравству, Министарство здравља и социјалне заштите предлаже, да се у складу са чланом 252. став. 2 Закона о раду и члана 35. став 3. Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске продужи рок важења Посебног колективног уговора до 02.09.2021. године.

Задужује се Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске да након доношења Одлуке о престанку важења ванредне ситуације у Републици Српској, а у складу са Закључком бр. 04/1-012-2-2398/19 од 26.09.2019 године, кроз именовану Радну групу за анализу и усаглашавање измјена и допуна Закона о платама запослених лица у јавним здравственим установама у области здравства и одредби Посебног колективног уговора којим се регулишу плате и накнаде у области здравства, настави усаглашавање на измјенама законског прописа и колективног уговора којим се регулишу плате и накнаде за запослене у области здравства.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Смјерницама за финансирање мјера за унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама у Републици Српској.  

Смјернице служе за израду пројеката и мјера енергетске ефикасности који се односе на финансирање обнове зграда у јавном сектору, из домаћих извора и међународних финансијских и развојних институција у Републици Српској. У контексту финансирања енергетске обнове зграда у јавном сектору појавила се потреба уређења овог сегмента друштвеног развоја кроз успостављање оквира за финансирање енергетске обнове зграда у јавном сектору.  Овај финансијски оквир има за циљ да се њиме утврде елементи који ће служити за израду и реализацију пројеката и мјера енергетске ефикасности.

Влада Републике Српске задужује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство енергетике и рударства и друга министарства да приликом планирања и имплементације мјера за унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама примјењују наведене Смјернице.


Влада Републике Српске усвојила је Програм надзора над класичном и афричком кугом свиња код домаћих и дивљих свиња у Републици Српској у 2020. години.

Циљ овог програма је рано откривање, спречавање појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање класичне куге свиња и афричке куге свиња, као и прикупљање релевантних података с циљем сагледавања епизоотиолошке ситуације у односу на класичне куге свиња и афричке куге свиња код домаћих и дивљих свиња.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.