Sign In

Одржана 126. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на реализацији пројекта „е-беба“. Према данашњем Закључку Владе задужено је Министарство здравља и социјалне заштите да обавеже директоре здравствених установа да предузму све неопходне активности и обезбиједе правне, административне и техничке услове за успјешну реализацију пројекта у складу са датим препорукама и упутствима. Такође, задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да, у складу са упутствима надлежних институција и дефинисаним дизајном и упутствима пројекта, информише будуће кориснике пројекта о потребним правно-административним условима за несметано обављање електронске услуге пријаве дјетета. Задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарствo управе и локалне самоуправе, Министарствo унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне заштите и Фонд здравственог осигурања Републике Српске да предузму активности на информисању и едукацији запослених о пројекту и успостављеним процедурама кроз пројекат „е-беба“ у складу са концептуалним дизајном пројекта.

Промоција информационог система „е-беба“ ће бити одржана у сриједу, 23. јуна 2021. године у Болници „Свети апостол Лука“ у Добоју, док се пуштање система „е-беба“ у продукциони рад  у свим болницама у Републици Српској очекује до 31.08.2021. године. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изградњи Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву на Палама. Задужује се Министарство финансија да обезбиједи неопходна финансијска средства у износу од 4.864.372,46 КМ за доградњу објекта Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. 

Влада Републике Српске разматрала је и утврдила Нацрт Програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2022-2024. година, који садржи информације о инвестиционим пројектима за које су обезбијеђена средства, који се реализују или ће бити реализовани у наредном трогодишњем периоду, као и кандидовани пројекти који су исказани као приоритетни, али за чију реализацију у моменту израде документа нису обезбијеђена финансијска средства.
У периоду 2022-2024. година планирана је реализација инвестиционих пројеката (капитална потрошња) у укупном износу од 530.706.195 KМ. 
Нацртом Програма јавних инвестиција 2022-2024. година обухваћени су и пројекти чија је реализација почела у претходним годинама, а по том основу је, закључно са 2020. годином, утрошено 1.239.501.801 КМ (из свих извора финансирања), а у текућој - 2021. години планира се утрошити 400.848.604 КМ. Најзначајнији су пројекти из области енергетике и здравства. 
По истеку периода обухваћеног Нацртом 2022-2024. године за пројекте чија реализација ће још трајати потребно је уложити још 61.498.506 КМ.
У наредном трогодишњем периоду кандидовани су и пројекти, за чију реализацију још нису обезбијеђена средства, а чија је укупна вриједност 3.808.365.612 КМ. Од поменутих пројеката су најзахтјевнији пројекти из области енергетике – укупно 1.572.402.199 КМ или 41,29% и саобраћаја и веза - укупно 1.367.500.000 КМ или 35.91 одсто.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за период јануар-март 2021. године.
У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године Управни одбор Компензационог фонда је донио 37 закључака, према којима је, за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса, одобрено укупно 50.263.713,58 КМ и то:

Здравство 39.415.457,69 КМ,
Привреда 3.455.628,29 КМ,
Завод за запошљавање 6.000.000 КМ,
Туристички ваучери 816.302,18 КМ и 
Дезинфекција школа 576.325,42 КМ.

Такође, из Компензационог фонда Републике Српске је у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године по усвојеним одлукама Управног одбора фонда укупно исплаћено 38.018.460,01 КМ.
Када се узму и обзир и исплате за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса из 2020. године, укупно исплаћена средства закључно са 31.3.2021. године износе 217.915.303,89 КМ (Компензациони фонд 99.370.697,01 КМ и Фонд солидарности за обнову Републике Српске - 118.544.606,88 КМ).

Влада Републике Српске донијела је, у својству Скупштине акционара  Инвестиционо развојне банке (ИРБ) Републике Српске, Одлуку о додатном грејс периоду од шест мјесеци за правна лица и предузетнике, кориснике средстава пласираних путем финансијских посредника или директно, из средстава фондова којима управља Инвестиционо развојна банка.
Грејс период, који се може одобрити најдуже до краја године, има за циљ побољшање ликвидности привредних субјеката и ублажавање негативних посљедица пандемије на привређивање у Републици Српској.

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о потреби наставка чишћења мелиорационе мреже на територији поплавног подручја Србачко-ножичке равни, Ивањаског поља и Средње Посавине, односно на територији општина Дервента, Брод, Модрича, Вукосавље, као и дијела општина Шамац и Србац.
Задужени су Министарство финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да обезбиједе неопходна средства од 3.000.000 КМ за провођење ових активности, а Јавна установа „Воде Српске“ да проведе поступак јавне набавке.
У Информацији се истиче да је мелиорациона мрежа нераскидиви дио система одбране од поплава и да би њено неодржавање изазивало велике проблеме на објектима примарне заштите од поплава, те причинило штету на водопривредним објектима, у које је до сада уложено преко 176 милиона КМ.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду.
Овим законом уређује се заштита од узнемиравања на раду и у вези са радом, поступак за остваривање права на заштиту од узнемиравања на раду и у вези са радом и друга питања од значаја за заштиту од узнемиравања на раду и у вези са радом.
Основни разлог за доношење закона је потпунија и свеобухватнија заштита радника и послодавца, као и других лица која су на било који начин радно ангажована, а могу бити изложена узнемиравању на раду, како у погледу дефинисања врсте и начина узнемиравања на раду и у вези са радом, тако и механизама заштите од узнемиравања.
Доношење Закона о заштити од узнемиравања на раду предвиђено је Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2021. годину. Новим Законом о заштити од узнемиравања на раду прописују се механизми заштите од узнемиравања на раду, садржајније и квалитетније у односу на постојеће стање.
Право на заштиту од узнемиравања на раду има уставни карактер јер се Уставом Републике Српске гарантује достојанство и сигурност, неповредивост физичког и психичког интегритета човјека, његове приватности и личних права, као и то да нико не смије бити подвргнут мучењу, нечовјечном или понижавајућем поступању.

Влада Републике Српске је на данашњој сједници усвојила Информацију о потреби оснивања Средњошколског центра у Лакташима.
Оснивање Средњошколског центра у Лакташима  прихватљиво је са аспекта развоја општине, у смислу осигурања кадрова за нове привредне дјелатности, кроз подршку  малим и средњим предузећима, као и са социјалног аспекта у погледу доприноса политици запошљавања становништва.
Највећа предност оснивања средње школе у Лакташима, јесте да би ученици имали већу могућност избора занимања. Такође, значајна погодност односи се и на близину у односу на Бању Луку или Градишку гдје дјеца морају путовати или приватно становати, што изискује и веће трошкове за родитеље, раздвојеност или вријеме проведено у путу.
Оснивањем Средњошколског центра у Лакташима школовали би се кадрови потребни привредним субјектима на подручју општине Лакташи што би директно утицало на повезивање образовања и тржишта рада као и школовање за занимања потребна привреди, а то би утицало на смањење стопе незапослености на подручју ове локалне заједнице.
Општина Лакташи и Министарство просвјете и културе су задужени да  у складу са Законом  о средњем образовању и васпитању предузму активности у циљу стварања претпоставки за оснивање Средњошколског центра у Лакташима.

Влада Републике Српске је на данашњој сједници усвојила Информацију о прихватању донације Министарства културе и информисања Републике Србије за реализацију пројекта ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића у Хашанима.
Пројекат ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића у Хашанима „Башта сљезове боје“ је један од најзначајнијих пројеката и највећих улагања у области културе Републике Српске у посљедње три године.  
Министарство просвјете и културе је до сада уложило 250.000 КМ и завршило обнову  куће, која је и званично отворена 31.7.2020. године, док је средства за наставак и завршетак пројекта, на основу прихваћене донације, обезбиједило Министарство културе и информисања Републике Србије у износу од 80.000 КМ. 
На заједничкoј сједници Владе Републике Србије и Владе Републике Српске, одржаној 17.5.2021. године у Источном Сарајеву, усвојен је закључак о заједничким активностима Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства просвјете и културе  у циљу реализације пројекта „Башта сљезове боје“ – ревитализација родног мјеста Бранка Ћопића у Хашанима, Општина Крупа на Уни. 
Министарство културе и информисања Републике Србије потврдило је интерес, те обезбиједило неопходна средства за реализацију треће фазе пројекта, која се односи на изградњу учионице на отвореном са пратећим садржајима. 
Заједничке активности и сарадња на пројекту ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића у Хашанима ће свакако допринијети стратешком интересу за српску културу и културни идентитет, имајући у виду да наведени пројекат представља наставак планираних активности на реализацији Повеље о српском културном простору, споразума који дефинише политику заједничког дјеловања у области културе Републике Српске и Републике Србије.

Влада Републике Српске усвојила је Годишњи акциони план спровођења Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023. године) у 2021. години.
Генерални циљ Стратегије је пружити подршку одрживости, унапређењу и развоју волонтирања у Републици Српској. Наведени генерални циљ ће се остварити кроз сљедећих пет приоритетних стратешких праваца и њихове циљеве, а тиме ће се одговорити и на идентификоване изазове и ризике у унапређењу и развоју волонтирања у Републици Српској. 
Стратешки правци су унапређење правног оквира, волонтерска инфраструктура, развој волонтирања у формалном и неформалном образовању, волонтирање у заједници и промоција волонтирања.
Министарство породице, омладине и спорта је припремило Годишњи акциони план спровођења Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023. године) у 2021. години уз активно учешће представника организатора волонтирања, волонтерских сервиса и волонтера појединаца.

Влада Републике Српске данас је усвојила и Информацију о реализацији Годишњег акционог плана спровођења Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2020. година).
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.