Sign In

Одржана 129. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 129. сједници у Бањалуци, Документ оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) као основу за припрему и израду буџета. 

ДОБ је документ средњорочног планирања, који треба да постави стратешки оквир и горње границе ресурса унутар којих би се требао припремати годишњи буџет. ДОБ РС 2022-2024 чине сљедећа поглавља: Економски и фискални циљеви, Макроекономски оквир, Јавне финансије, Преглед консолидованих оквира буџета Републике Српскe и Додатак- Преглед консолидованих оквира буџета РС према GFS методологији. 


Влада Републике Српске се упознала и прихватила Информацију о пројекту „Изградња и опремање новог објекта ЈЗУ болница Требиње“. 
Влада је сагласна са иницијативом  Управног одбора ЈЗУ болница Требиње и иницијативом Скупштине Града Требиње да се покрену активности за реализацију овог пројекта. Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске задужен је да именује тимове за припрему и праћење реализације овог пројекта. Министарство здравља и социјалне заштите треба да изради студију економске оправданости за изградњу нове ЈЗУ болнице Требиње и да у сарадњи са Градом Требиње подузме активности на обезбјеђивању адекватног грађевинског земљишта, односно погодне парцеле  за изградњу нове ЈЗУ болница Требиње, која ће омогућити значајно унапређење квалитета и организације рада ове здравствене установе.

Влада Републике Српске на данашњој сједници усвојила је и Оперативни план за реализацију Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској за 2021. годину. Оперативни план подразумијева низ мултисекторских активности и мјера са циљем смањења употребе опојних дрога кроз јачање примарно-превентивног и васпитно-образовног рада са младима у циљу њихове заштите и јачање механизма одлагања првог контакта и што ранијег откривања почетних конзумената опојних дрога, осигурање адекватних здравствених и психосоцијалних капацитета рехабилитације и социјалне интеграције зависника ради смањења рецидива. Оперативни план подразумијева и реализацију мјера са циљем смањења понуде опојних дрога, унапређење координације активности на сузбијању злоупотребе опојних дрога, унапређење активности на пољу сарадње у борби против злоупотреба опојних дрога, као и истраживања, мониторинг и евалуацију у области злоупотреба опојних дрога.

Влада Републике Српске донијела је на данашњој сједници Одлуку о утврђивању посебног интереса за непокретности у својини Републике Српске ради реализације пројекта изградње „Tуристичко-рекреационо-излетничког центра на Бусији", на планини Мајевица, општина Лопаре, потребних за наставак реализације овог пројекта.
Изградња „Туристичко-рекреационо-излетничког центра Бусија" представља пројекат од изузетног значаја за развој туризма и његовом реализацијом на локалитету Мајевица створиће се нови туристички производ и унаприједити укупна туристичка понуда источног дијела Републике Српске. Реализација пројекта планирана је кроз три фазе, а вриједност прве фазе пројекта процијењена је на око 7.2 милиона КМ. У склопу инвестиције планирана је изградња бројних туристичко-угоститељских садржаја – ресторана са 350 мјеста, четири етно куће, торња са видиковцем, ски стазе са ски лифтом, трим стазе у дужини 3 километра, бициклистичке стазе у дужини од 10 километара, спортских терена, паркинг простора, вјештачке боб стазе, санкалишта,  огледног мајевичког домаћинства, планинарског дома, етно пијаце, сувенирнице, пицерије, 20-30 бунгалова, хотела, спа центра, отвореног базена, аплин костера (боба на шинама), адреналинског парка, хелиодрома и споменика.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској за период  1.4 - 30.6.2021. године.
У Информацији се наводи да је у току израда наставних програма за основно васпитање и образовање за редовну и допунску наставу, наставних програма општеобразовних предмета у средњим школама за други разред за сва занимања у 13 струка, наставних програма стручних предмета за други разред за сва занимања у 13 струка који су усклађени са стандардима занимања и потребама тржишта рада, наставних програма стручних предмета за први разред за занимања у струци Култура и умјетност, наставних програма за општеобразовне предмете за први разред за занимања у оквиру струке Култура и умјетност. 
Припремљен је приједлог новог наставног плана и програма за основно васпитање и образовање који подразумијева одређене измјене у реализацији васпитно-образовног процеса: од 2. разреда изучаваће се нови наставни предмет Дигитални свијет; у 5. разреду ће се, умјесто изучавања два наставна предмета: Познавање природе и Познавање друштва изучавати један наставни предмет Природа и друштво, а доћи ће и до повећања фонда часова физичког васпитања у 5. и 6. разреду. О наведеним и другим важним реформским активностима, као што су дигитализација садржаја уџбеника за прву тријаду и уџбеника Историје за 7. и 9 разред,  јавност бити благовремено информисана.  
Задужено је Министарство просвјете и културе да настави остваривање мјера и активности утврђених Акционим планом за спровођење реформских процеса у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.
 
Влада Републике Српске усвојила је данас Информацију о провођењу поступка додјеле подстицаја за повећање плате радника са ефектима додјељених подстицаја за обрачунски период јул-децембар 2020. године у ком су исплаћена средства у износу од 4,9 милиона КМ за 384 привредна субјекта који су повећали плату за око 14 хиљада радника. 
Најзначајни ефекти подстицаја у трећем обрачунском периоду су повећање плата радника  за  23 одсто  у односу на период почетне плате код привредних субјеката који су остварили право на подстицај што је у апсолутном износу око 17,2 милиона КМ. 
У прва три обрачунска периода (од јула 2019. до децембра 2020. године) додјељен је подстицај у укупном износу око 13 милиона КМ за 711 привредних субјеката који послују у 45 градова и општина Републике Српске, а највећи износ подстицаја исплаћен је привредним субјектима из прерађивачке индустрије у укупном износу од 4,8 милиона КМ за 209 привредних субјеката.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о коришћењу средстава гранта за посебне намјене прикупљених на издвојеном рачуну „Фонд Партнер“ у износу од 100.000,00 КМ.
Средства из ове одлуке користиће се за набавку специјализованих транспортних средстава (комби-цитерне за дистрибуцију сјемена и цистерне за одвоз осоке) и набавку високо квалитетних бикова за производњу сјемена за вјештачко осјемењивање, а с циљем одржавања постојеће и унапређење сточарске производње. 

Влада Републике Српске дала је сагласност да ЈПШ ,,Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац додијели укупно 650 m3 обловине четинара, без накнаде, општинама погођеним земљотресом у децембру 2020. године и то: општини Нови Град 85 m3, Костајници 360 m3 и Козарској Дубици 205 m3. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о коришћењу средстава гранта за посебне намјене прикупљених на издвојеном рачуну „Фонд Партнер“ у износу од 85.000,00 КМ.
Средства из ове одлуке користиће се за производњу сјемена домаћих сорти и хибрида разних врста пољопривредних биљака и лабораторијску контролу квалитета сјемена, а у циљу обезбјеђивања довољних количина квалитетног сјемена по приступачнијим цијенама за пољопривредне произвођаче у Републици Српској.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.