Sign In

Одржана 196. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 196. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању.

Од усвајања важећег Закона о високом образовању, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво je пратило његову примјену и закључено је да постоји потреба да се поједине одредбе Закона прецизније дефинишу, односно да се поједине ситуације законски уреде.

Новина је, поред осталог у томе, што се измјеном и допуном Закона о високом образовању прописује могућност да се практични рад и стручна пракса одвија и код приватног послодавца, што је један од корака ка увођењу дуалног образовања.

Поред тога, предложено је да се наставнику и сараднику који има дијете са психофизичким сметњама у развоју да могућност да продужи изборни период у звања на лични захтјев.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске.     

Разлози за доношење Закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске садржани су у потреби прецизнијег формулисања појединих одредаба које се односе на моделе рецензије студијских програма и поступак акредитације студијских програма.

Предложеним моделима би се рационализовали поступци акредитације, будући да је важећим законом предвиђено да се поступци вањског вредновања за јавне високошколске установе финансирају из републичког буџета. Поред тога, различити модели акредитације омогућавају квалитетнији и сврсисходнији поступак, јер укључују ангажовање стручњака из ужих научних области.


Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници План интервентних набавки производа, робе и средстава за 2023. годину.

Одредбама Закона о интервентим набавкама Влада Републике Српске једном годишње, на приједлог Министарства трговине и туризма, најкасније до 30. новембра текуће године, доноси План интервентних набавки производа, робе и средстава, којим се дефинишу врста, количина и вриједност производа, робе и средстава, као и носиоци снабдијевања у јединицама локалне самоуправе.

Министарство трговине и туризма у сарадњи са јединицама локалне самоуправе сачињава листу носилаца снабдијевања, а носиоци снабдијевања у јединицама локалне самоуправе су привредна друштва и друга правна и физичка лица која су оспособљена да на најбољи начин, благовремено и ефикасно, учине доступним производе, робу и средства.

Планом интервентних набавки сачињена је листа од 975 добављача у 52 локалне заједнице у Републици Српској, а општине Купрес, Оштра Лука, Рудо, Источни Дрвар, Калиновик, Петровац, Кнежево, Источни Мостар, Источни Стари Град, Крупа на Уни и Станари изјасниле су се да немају регистрованих привредних друштава, правних и физичких лица која су оспособљена, организационо, кадровски и материјално-технички да врше улогу носиоца снабдијевања, а интервентно снабдијевање у овим локалним заједницама ће се, у случају потребе, спроводити у складу са одредбама закона.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању кредита из средстава револвинг фонда у области водоснабдијевања и комуналне инфраструктуре општини Рудо за реализацију пројекта „Реконструкција дистрибутивне мреже у насељу Увац“, у износу од 300.000 КМ.

Кредит се одобрава ради рјешавања проблема водоснабдијевања становника мјесне заједнице Увац, а министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је овлаштен да закључи уговор о кориштењу кредитних средстава револвинг фонда у области водоснабдијевања и комуналне инфраструктуре са општином Рудо.

Кориштење средстава из револвинг фонда одобрено је након што је расписан Јавни оглас за подношење захтјева општина и градова, а на који се јавила општина Рудо.


Влада Републике Спске донијела је Рјешење о давању сагласности на Ред вожње у жељезничком путничком саобраћају за 2022/2023. годину.

Ред вожње за 2022/2023. годину, који су сачиниле „Жељезнице Републике Српске“ А.Д. Добој, остаје на нивоу важећег Реда вожње и заснива се на  27 путничких  возова у унутрашњем локалном саобраћају.

На основу анализе првих девет мјесеци 2022. године, дошло је до повећања  броја  превезених путника за 13%.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.