Sign In

Одржана 43. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 43. сједници, у Бањалуци, Уредбу о висини путарине, којом се утврђује висина путарине на свих 106 километара аутопута који је у употреби и то кроз затворени систем наплате путарине.

Уредбом се утврђује висина путарине за коришћење аутопута по класама возила, начин и средства плаћања путарине, као и стимулативни модели плаћања за електронску наплату путарине. Као стимулативни модели плаћања за електронску наплату путарине предвиђене су периодичне, мјесечне или годишње претплатне карте које ће вриједити за одређену релацију и попусти у распону од 15% до 25% који ће вриједити на цијелој мрежи атупутева. Текст Уредбе о висини путарине с истакнутим цијенама путарине по дионицама и класама возила доступан је сајту Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, у секцији „Друмски саобраћај“.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању у привреди у Републици Српској за 2018. годину.
Република Српска има, узастопно двадесет квартала, раст Бруто домаћег производа (БДП). У 2018. години остварен је номинални Бруто домаћи производ (БДП) у износу од 10,68 милијарди КМ, што представља реални раст од 3,9% у односу на 2017. годину, а у односу на 2014. годину представља раст од 20,2%.
Према подацима Републичког завода за статистику индекс индустријске производњеу периоду јануар-децембар 2018. године у односу на исти период 2017. године већи је за 3,6%. У периоду 2014-2018. године, индустријска производња је имала тренд раста и то од 0,6% у 2014. години, до највеће стопе раста у 2016. години од 8,1%.
Обим спољнотрговинске размјене Републике Српске са иностранством у периоду 2014-2018. године имао је тренд раста, да би у 2018. години оствaрен у износу од 8,9 милијарди КМ, што је 17,3% више у односу на 2014. годину. Од тога се на извоз односи 3,7 милијарди КМ, а на увоз 5,2 милијарде КМ. У 2018. години покривеност увоза извозом Републике Српске износила је 71,7% и већа је за 17,3 процентна поена у односу на 2014. годину и чак за 33,4 процентна поена у односу на 2005. годину.
Број запослених у Републици Српској је имао тренд раста у периоду 2014-2018. година, те је у 2018. години забиљежен највећи број запослених -266.309 запослених лица и већи је за 51.334 радника или за 24% у односу на 2014. годину.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о стању на тржишту хартија од вриједности, раду и пословању Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за прво полугодиште 2019. године, те са Извјештајем о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, Извјештајем о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године и Извјештајем о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

Влада Републике Српске упознала се и са Извјештајем о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01 - 30.06.2019. године и Извјештајем о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 01.01-30.06.2019. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о тринаестој емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.
Република Српска емитује обвезнице у износу од 15.125.492 KM, који чини износ неизмирених обавеза утврђених верификовањем обавеза из правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције на План утрошка средстава за период 01.01-31.10.2019. године, у укупном износу од 580.979,44 КМ. 
Средства из ове одлуке се распоређују се на сљедећи начин: текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 4.066,83 КМ; капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 105.430,90 КМ; капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од 33.348,04 КМ; капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од 438.133,67 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса у сврху изградње градске капеле и новог градског гробља у општини Невесиње.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса за изградњу саобраћајнице-заобилазнице у Броду.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о допуни Одлуку о утврђивању општег интереса за проширење Карађорђеве улице и изградњу кружне раскрснице у Општини Лакташи.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на потписивање Споразума о сарадњи о заједничким наступима на сајамским манифестацијама између Аутономне покрајине Војводина, Покрајинске владе и Владе Републике Српске.
За потписивање Споразума Влада је овластила Вјекослава Петричевића, министра привреде и предузетништва. Овим споразумом Влада Републике Српске и Покрајинска влада уређују међусобне односе ради заједничког наступа на сајамским манифестацијама инвестиционог карактера како би се кроз овакав удружени наступ остварила већа запаженост на манифестацијама, боља презентација, као и рационализација трошкова обе партнерске стране.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.