Sign In

Одржана 46. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 46. сједници, одржаној у Бањој Луци, Закључак у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске.  ​

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, коју је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 7. ​посебној сједници, одржаној 11.11.2019. године, те је на бази те Информације донијела одговарајуће закључке.

Закључком Влада Републике Српске тражи од свих министарстава да, у складу са ресорном надлежношћу, изврше анализу и индентификују надлежности које су пренесене на ниво БиХ на неуставан начин или међуентитетским споразумом, као и да анализирају ефекте овако пренесених надлежности и рад институција и органа које су формиране услијед преноса надлежности, те да о истом сачине цјеловиту информацију.

Влада Републике Српске изражава спремност да са Федерацијом БиХ одмах отпочне преговоре с циљем усаглашавања за доношење Закона о Уставном суду БиХ, али и преиспитивања датих сагласности на Закон о одбрани БиХ, Закон о индиректном опорезивању БиХ, Закона о високом судском и тужилачком Савјету БиХ.
Влада Републике Српске сматра да је од посебног значаја за Републику Српску иницирање реформе институција правосуђа на нивоу БиХ.  

Такође, Влада Републике Српске иницирала је и потребу да се одмах приступи изради Закона о рехабилитацији свих незаконито смијењених лица из Републике Српске који су смијењени одлукама високих представника као и да се сагледа могућности измјене Кривичног закона Републике Српске у смислу санкционисања поступања супротно ставовима Народне скупштине Републике Српске, као угрожавање суверенитета и уставног поретка Републике Српске.
Влада Републике Српске сматра да треба извршити анализу Закона о поступку индиректног опорезивања и расподјеле финансијских средстава.    

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року.  

Овим законом уређује се право на суђење у разумном року и његова заштита те право на правично задовољење због повреде овог права којe се остварује у судском поступку.
Прописује се и право странке на новчано обештећење и надокнаду имовинске штете због повреде  права на суђење у разумном року.
Право на заштиту права на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку која сматра да суд није у разумном року одлучио о њеном праву или обавези, сумњи или оптужби за кривично дјело, а право и дужина трајања разумног рока утврђују се у складу са праксом Европског суда за људска права у Стразбуру.
Кроз обезбјеђење заштите права на суђење у разумном року, убрзаће се судски поступци а то ће, свим категоријама становништва, омогућити брже и ефикасније провођење судских поступака и рјешавање спорних питања око којих грађани воде судски спор. 
Такође, прописана је могућности објављивања пресуде, којом је утврђено да је неоправдано одуговлачен поступак и одлучивање, на интернет страници суда, што чини oве поступке транспарентнијим, омогућава правично задовољење странке те повећава повјерење грађана у правичну судску заштиту.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава, за период 01.01-30.11.2019. године, у укупном износу од 303.085,50 КМ.
Средства из ове одлуке се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова 138.879,73 КМ; текући грантови непрофитним удружењима  организацијама за афирмацију породице 6.535,52 КМ; текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања 24.753,27 КМ, текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања 4.084,70 КМ, текући грантови спортским организацијама 89.863,36 КМ, текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у Републици Српској 6.943,99 КМ, текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ 10.211,74 КМ, текући грантови за национална спортска признања Републике Српске 19.606,55 КМ, текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 123,34 КМ и текући грантови удружењима од јавног интереса 2.083,30 КМ.

Влада Републике Српске донијела Одлуку о давању сагласности Министарству просвјете и културе на План утрошка средстава, за период 01.01 – 30.11.2019. године, у укупном износу од 56.100,00 КМ.
Средства се распоређују за текуће грантове културе у износу 53.300,00 КМ и текуће грантове за националне мањине 2.800,00 КМ.  

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 182.000,00КМ.
Средства се додјељују за рјешавање проблема интерно расељених лица у износу 63.000,00 КМ, за финансирање повратка у Републику Српску у износу 60.000,00 КМ и за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу 59.000,00 КМ. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава – Текући грантови фондацијама и удружењима грађана, за период 01.01-30.11.2019. године, у износу од 91.106,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.